Žiedai ir žodžiai mielai Mamytei

Krivilių bibliotekoje veikia vaikų darbelių paroda „Žiedai ir žodžiai mielai Mamytei“.

MAMYTĖ – pats brangiausias žodis. Jis mus lydi nuo pirmųjų ištartų garsų, nuo pirmo žingsnio. Apsidairius aplinkui, pamatai  – visi turi savo mamas: maži kiškiukai pamiškėje, paukšteliai lizdelyje, stirniukai girioje. Kiekvienam jo mama pati brangiausia. Išsigandai, ką nors suskaudo – bėgi pas mamą. Susapnavai blogą sapną – šauki mamą. Prisiglaudei prie mamytės – ir ramu, ir gera. Nėra ir nebus artimesnio žmogaus, švelnesnių rankų, šiltesnio žvilgsnio už Mamytės. Šis  paprastas žodis MAMYTĖ  yra labai brangus ir reikalingas kaip vanduo, kaip saulė, kaip oras.

Gražiausius linkėjimus ir darbelius savo Mamytėms skyrė Urtė,  Aistė, Erika, Augustė, Renata ir Ingrida.