Viktorina Krivilių bibliotekoje

Gegužės 7 dieną Krivilių bibliotekoje vyko viktorina „Skaitai knygas, kaupi žinias“,  skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Tarmių metams. Renginyje kalbėta tik dzūkiškai.

„Lietuvon gražiausia Dzūkijos žamelė, Lietuvon skambiausia Dainavos giesmelė, dzideli užaugsit, dzūkiškai kalbėsit, dzūkiškų giesmelį pagiedoc galėsit. Skaicykim, rašykim, kalbėkim, giedokim, nelaiskim prapulc mūs kalbai. Mylėkim, glauskim, sušildzykim dzūkų tarmį, kad ji atgytų naujon pakalianion“,– tokiais žodziais pradėjo viktorinų bibliotekininkė Zita Varanavičienė. Vaikai aktyviai dalyvavo viktorinoje, neliko nė vienas neatsakytas klausimas. Reikėjo atsakyc iš literatūros, gamtos, istorijos klausimus, inmync mįslas, užbaigc patarlas, vartojamas Krivilių kaimi, kap: „Neataisiu, ba neturiu čėso“, „Sėdzi kap an adatų“, „Tamsuma gilesnė, atvoga dzidesnė“. Viktorinos pabaigoj dzūkiškų pasakų apie kiškucį paporino Vita Jurgelevičiūtė.