Poezijos pavasaris Nedzingėje

Eglė Juodvalkė (JAV)

Saulėtą birželio 1-osios popietę 49-ojo „Poezijos pavasario“ paukštė pasiekė Varėnos rajoną. Šį kartą ji nutūpė Nedzingės mokyklos skverelyje prie paminklo, skirto legenda tapusiam poetui Antanui Kalanavičiui atminti.

Susirinkusiuosius pasveikino ir malonių akimirkų linkėjo Nedzingės bendruomenės pirmininko pavaduotojas Albertas Jakubavičius, Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Valeiša, Nedzingės etnografinis ansamblis. Ne vienas poetas džiaugėsi galėdamas apsilankyti Antano Kalanavičiaus tėviškėje, minėjo, jog Dzūkija  labai turtinga talentingais poetais. Šiemet poezijos festivalyje  pagerbti amžinybėn išėjusieji poetai, paminėti Tarmių metai. Šios gijos nusidriekė ir iki Nedzingės. Skambėjo 2001 metų „Poezijos pavasario“ laureato, poeto iš Merkinės vienkiemio, žiemą išėjusio amžinybėn Stasio Stacevičiaus eilės, Vlado Bražiūno poezija, užrašyta Pasvalio krašto tarme, skaitoma aktorės Olitos Dautartaitės. Renginio vedėjas, poetas, literatūrologijos daktaras Rimantas Kmita, paminėjo, jog geriausius eilėraščius sukūrė savo babos kaime, esančiame tarp Raseinių ir Kelmės. Jam labai patikdavo klausytis, kaip baba kalba, todėl užrašė senolės monologus josios tarme ir dalį jų padovanojo nedzingiškiams. Kūrybos atradimais dalinosi poe­tė, bu­vu­si „Lais­vo­sios Eu­ro­pos“ ra­di­jo žur­na­lis­tė Eg­lė Juod­val­kė, skaičiusi ei­lė­raš­čius iš rinkinio „Sa­ka­lai nak­tį ne­mie­ga“, kuriuose per poe­to dis­tan­ci­ją in­terp­re­tuo­jami po­ka­rio is­to­ri­jos įvy­kiai, tau­tos ir kiek­vie­nos šei­mos iš­gy­ven­tos tra­ge­di­jos. Talpaus ir daugiaspalvio žodžio, savitos intonacijos ir vaizdingos būsenos kūrinius skaitė Punske gyvenantis, dzūku besijaučiantis poetas, fotografas, vertėjas, knygų sudarytojas ir redaktorius Sigitas Birgelis. Paulina Žemgulytė džiugino eilėmis, įkvėptomis tradicinio „Poezijos pavasarėlio“ Pauosupėje, kūriniais, skirtais  tėvui, artėjančios Tėvo dienos proga. Skambėjo Vytauto Rubavičiaus, Arno Ališausko skaitomi eilėraščiai.

Bibliotekai padovanotas „Poezijos pavasario“ almanachas, surinktas iš per metus kultūrinėje spaudoje pasirodžiusių publikacijų, ir jo priedas kompaktinė plokštelė su eilėraščiais, įskaitytais pačių autorių.

Varėnos viešosios bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai dėkoja Nedzingės bendruomenės nariams, Nedzingės mokyklos kolektyvui, kultūros darbuotojams, padėjusiems organizuoti gražią šventę.