Kalbėti dzūkiškai – ne gėda

Birželio 6 d. Vydenių kaimo bibliotekoje vyko renginys „Mes esam dzūkai“, skirtas Tarmių metams paminėti.

Į šią popietę rinkosi Vydenių mokyklos mokytojai, mokiniai ir kaimo gyventojai. Renginys prasidėjo daina „Tu viską, oi viską dabar pamiršai“, kurią atliko kaimo gyventojos Irena Girdzijauskienė ir Marytė Tamulevičienė. Moksleivis Oskaras Petrušis supažindino su Dzūkijos etnografiniu regionu, o moksleivė Miglė Kasčiūtė papasakojo apie lietuvių tarmes ir patarmes, pateikė pavyzdžių kaip kalba aukštaičiai ir žemaičiai.
Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė Laimutė Cibulskienė įdomiai papasakojo apie dzūkų tarmės puoselėtojus Varėnos rajone. Ji apžvelgė leidinius, kuriuose yra straipsniai apie įvairių Varėnos rajono vietovių tarmės ypatumus. Tai: D. Skurkaitės ir A. Vidugirio „Kai kurios tarmės ypatybės“ leidinyje „Zervynos“ (1964), A. Vidugirio „Dainavos šalies žmonių tarmė“ knygoje ,,Merkinė“ (1970), A. Vidugirio „Šnektos apžvalga“ knygoje „Dubičiai“ (1989), knyga „Marcinkonių šnektos tekstai“ (2009), Pristatė knygas, kuriose medžiaga pateikta taip, kaip šneka to krašto žmonės: „Levūnų krašto papročiai“ (2008, sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė), Nijolės Marcinkevičienės „Pavarėnis“, Arūno Baltėno ir Onos Drobelienės „Šilų dzūkai“ (2009), Dzūkijos nacionalinio parko leidinius „Subartonių kraštas“ (2007), ,,Margionys“ ir kt.
Penktokas Marius Novikevičius išraiškingai paskaitė dzūkišką pasaką apie bobulę ir dziedulį. Pranas Jatkevičius iš Razumnos kaimo tarmiškai papasakojo visiems juoką sukėlusį savo vaikystės nuotykį, kaip jis su broliu medų naktį kopinėjo.
Renginio metu vyko ir viktorina. Dvi komandos turėjo atlikti užduotis: sugalvoti dzūkiškų patarlių, skaityti dzūkiškus tekstus, atspėti dzūkiškų žodžių reikšmes. Abiejų komandų dalyviai puikiai susidorojo su užduotimis ir buvo įvertinti prizais.
Varėnos viešosios bibliotekos darbuotoja Elena Glavickienė perskaitė iš Varėnos krašto kilusios ir JAV gyvenančios literatės Stasės Piliūtės (Stacy Lee) eilėraštį „Tu man esi vienintelė“, skirtą Dzūkijai ir dzūkų tarmei. Tai padėjo visiems įsitikinti, kad dzūkiškai kalbėti – ne gėda, o garbė.
Bibliotekoje taip pat veikė ir spaudinių paroda „Tarmės – tautos gyvybė“.
 Renginys pasibaigė gražiomis kaimo moterų atliekamomis dainomis. Visiems renginio dalyviams ir svečiams buvo nuoširdžiai padėkota, įteiktos gėlių puokštės ir atminimo dovanėlės.

Irena Petrušienė
Varėnos viešosios bibliotekos Vydenių filialo bibliotekininkė