Lyg atgijęs retro atvirukas

Ach tas sentimentalusis retro... arba, kas sieja dvi moteris – Oną Balčiūnienę-Tamulevičiūtę ir Danutę Jarmalaitę-Žarkaitienę. Žinoma – poezija, meilė ir muzika.

Poezijos ir romansų vakaras, vykęs birželio 13-ąją dieną viešojoje bibliotekoje, buvo skirtas išeivijos pedagogės, žurnalistės, poetės Onos Balčiūnienės-Tamulevičiūtės gimimo 100 metinėms (1913-06-25) ir pedagogės, muzikantės, liaudies meistrės Danutės Jarmalaitės-Žarkaitienės poezijos knygelės „Angelo sparne mano meilė“ pristatymui.

Svajingas romansas „Nebegrįšiu laukų takeliu“ suvirpino vakaro dalyvių širdis ir priminė tuos gražius senus laikus, kai Burokaraistėlės sodžiaus takeliais vaikštinėjo panelė Onutė Tamulevičiūtė, būsimoji Balčiūnienė. Belieka spėlioti, kokius romansus dainuodavo jaunoji Alytaus, Kauno gimnazijos, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, vėliau ir Vilniaus universiteto studentė. Kaip prisiminimą iš tų gražių laikų, pluoštą širdį draskančių ir sielą virpinančių senųjų romansų atliko Keistuolių teatro aktorius Dalius Skamarakas.

Iš ties nedaug yra žinoma apie Onos Balčiūnienės-Tamulevičiūtės asmenybę. Su šios kūrėjos, pasirašinėjusios O.B. Audronės slapyvardžiu, biografijos momentais ir kūrybos bruožais supažindino VB Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros sk. vedėja Elena Glavickienė: „Jau 1937 m. spaudoje publikuotuose jos eilėraščiuose vyrauja jaunystės prisiminimų, gimtinės ilgesio, meilės motyvai, kupini jaunystės žaismo, lyrizmo, pakilios pasaulėjautos. Kaip šilčiausių prisiminimų saulė ilgesiu poetei švietė jos tėvas, puikus žmogus, bet anksti palikęs jaunutę 26 metų našlę su trim mažyliais. Eilėraštyje „Gimimo dienoj“ ji prisimena motinos rankų šilumą, maldauja ateit į sapną, pavargusią priglaust ir panešiot. Lyrikos rinkiniuose „Beržų pasakos“, „Žingsniai takeliu“ atgyja prabėgusių metų, paliktos tėviškės ilgesio, susimąstymo vaizdai. Garsūs išeivijos kompozitoriai dainingiems O.B. Audronės posmams kūrė muziką“ .

Saviems ir kitų kurtiems eilėraščiams muziką kūrė ir taikė kita talentinga moteris, Danutė Jarmalaitė-Žarkaitienė. Gimusi Veisėjuose, didesniąją savo gyvenimo dalį ji praleido Varėnoje. Čia ištekėjo, augino vaikus, mokytojavo. Ir visur ją lydėjo didžioji aistra muzikai. Dainavo, grojo, kūrė muziką ir eilėraščius. Per 30 savo dainuojamų eilių sugulė į poezijos rinkinuką „Angelo sparne mano meilė“. „Visi gražūs posmai ir dainos gimsta iš meilės, aistros ir kančios“ – su šypsena prisipažino Danutė Žarkaitienė. Sunkus akordeonas paklūsta jos moteriškai gležnoms rankoms, kuriančioms ypač didelio kruopštumo reikalaujančius miniatiūrinius medelius iš karoliukų. Tarsi karoliukai pynėsi ir graudulingos Danutės melodijos apie draugystę, mylimų akių ilgesį, širdies nerimą ir norą būti kartu. Daug sentimentų sukėlė ne tik Danutės Žarkaitienės dainos ir Daliaus Skamarako „chuliganiški“ romansai. Vakaro svečiai mielai pritarė retro stiliaus ansambliuko atliekamiems romansams, patys prisiminė ir dainavo mėgstamas dainas. Mokytoja Aldona Žilinskienė pasakojo įdomią populiarios dainos „Ūžia vėjas virš klevo šakų“ atsiradimo istoriją. Įrengtas stilizuotas retro kampelis leido pajusti tikrąją IV-V – ojo dešimtmečio dvasią, o norintieji galėjo jame ir įsiamžinti.

                                                                                                                 Renata Česnulevičienė

                                                                                  VB skaitytojų aptarnavimo sk. bibliotekininkė