Ausk motula drobelas, o aš jauna juostelas

Spalio 16 d. Tarmių metams paminėti, Krivilių bibliotekos darbuotoja Zita Varanavičienė sukvietė skaitytojus ne knygų skaityt, bet pasiklausyt dzūkų kalbos, skambių dainų, pasižiūrėti rankdarbių, pabendrauti.

Bibliotekininkė gražia dzūkiška šnekta, minė mįsles, pasakojo senolių spėjimus, dainavo kartu su kaimo folklorinio ansamblio narėmis. Lietuvių liaudies dainas atliko sesės dvynės Vaida ir Vida Markevičiūtės iš Dubičių. Vitutė Jurgelevičiūtė papasakojo „Pasakų apie kiškucį“, Virginija Černiauskienė – sakmę „Laumių audeklai“. Bibliotekoje veikė Adelės Kučinskienės tautinių juostų, Vladzės Chaliavskajos siuvinių, Emilijos Nedzveckienės austų dirvonų ir rankšluosčių parodos. Audėja pasakojo, kaip ji išmoko austi, kiek laiko praleisdavo prie audimo staklių. Onos Varanavičienės riešinės džiugino ne vieno akį. Kur tu rasi geresnę anytą, kad savo riešinėmis ne tik parodą papildytų, bet ir mergaitėms dovanų įdėtų? Ne tik kraičio skrynių turtus pamatėm, bet ir prie kvapnios žolelių arbatos pabendravom, rudenio kasdienybę praskaidrinom. Vladzė Mečionienė eilėmis palinkėjo: „kad visi dzūkai šėnavoc mokėtų, savo draugėsna tarmiškai šnekėtų“.