Advento giesmių vakaras

Pasak etnologų, iki Kalėdų kelias savaites trunkantis ramybės, susikaupimo metas, nuo seno Lietuvoje vadinamas adventu. Penktadienį prieš Kūčias į Varėnos viešąją biblioteką buvo pakviesti visi, mylintys Lietuvą ir lietuvių liaudies dainą, norintys pajusti artėjančių Kalėdų džiaugsmą ir prasmę.

 Jaukiai ir šiltai, prie arbatos puodelio ir žvakės, kalbėjomės  apie advento tradicijas, mokėmės ir dainavome senąsias  advento dainas, giesmes, sužinojome, kokia jų prasmė, ištakos, žodžių ir simbolių reikšmė. Advento dainų pynę vedė „Žalvarinio“ dainininkė Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė,  apie šio laikotarpio papročius Dzūkijoje  kalbėjo etnokultūros žinovės Vaida Naruševičiūtė ir Lina Būdienė. O  melodingąsias dainas „Vaikštinėjo povelė“, „O kas sodely pamigo“, „O kieno dvari, leliumoj“, „Oi atvažiuoja“ , „Sodai, sodai, leliumoj“, „Kalėdų rytą saulė pražydo“  giedojom  visi, kuriuos tą vakarą sujungė meilė gimtai šaliai, jos kultūrai ir žmonėms.  Juk sakoma, kad  Lietuva – dainų kraštas, kur kiekvienas lietuvis – dainininkas.

Varėnos VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė

Renata Česnulevičienė