Vaizdai, įamžinti nuotraukose

paroda Valkininkuose

Vasario 20 dieną Valkininkų bibliotekoje pristatyta fotografijų paroda „Viešnagė Valkininkuose“. Dalyvavo darbų autoriai - Druskininkų fotografų klubo nariai: fotografai Gintaras Žilys, Jonas Bilinskas, Rimas Kvaraciejus, Alvydas Lukoševičius, dailininkas Alfonsas Šuliauskas, Valkininkų klebonas Bronius Krakevičius.

Susipažinusi su naujuoju Valkininkų parapijos klebonu B. Krakevičium, sužinojusi apie jo pomėgį fotografuoti, Valkininkų bibliotekos darbuotoja Danutė Blažulionienė paprašė, kad jis parodytų parapijiečiams savo darbus. Taip gimė sumanymas organizuoti parodą, ekspoziciją praturtinant B. Krakevičiaus draugų darbais. Bibliotekoje eksponuojamos Valkininkų bažnyčios nuotraukos: išorės ir vidaus vaizdai, nuostabaus grožio vartai, vargonai, archyvas, paveikslai, skulptūros, bažnytinės relikvijos. Lankytojai dėkojo menininkams, sugebėjusiems perteikti žmogaus akiai malonius vaizdus, už suteiktą galimybę naujai pažvelgti į gimtojo miestelio bažnyčią, pajusti jos grožį, atkreipti dėmesį į vieną ar kitą objektą, kurie realybėje buvo tarsi nepastebimi. Lankytojų netrūko, džiugu buvo matyti ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus žmonių. Menininkai džiaugėsi, kad biblioteka organizuoja turiningus renginius. Fotografijoje įamžinti vaizdai, ilgam suguls atminty, taps palikimu ateinančioms kartoms, o biblioteka išliks ta vieta, kurioje visuomet bus galima naujai susipažinti arba prisiminti jau į istoriją sugulusius faktus. Padovanojo savo nuotraukas Valkininkų bibliotekai, pažadėjo tęsti draugystę su miestelio bendruomene. Valkininkų miškų urėdijos urėdas Arvydas Strazdas, fotografams įteikė po Romualdo Mankaus ir Eugenijos Strazdienės knygą „Valkininkų krašto miškų istorija“, D. Blažulionienė ir seniūno pavaduotoja Kristina Žundienė – Romualdo Arlausko „Valkininkų kraštas istorijos verpetuose“.