Žymaus kraštienčio knyga

Balandžio 12 dieną Varėnos viešosios bibliotekos  Kabelių filiale pristatyta kraštiečio, Lietuvos MA akademiko, Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, habilituoto fizikos daktaro Jono Grigo knyga „Kiek trunka sekundė“. Susitikti su mokslininku atvyko daug svečių ir kaimo gyventojų.


Kabelių laisvalaikio centro direktorė Danutė Valentukevičienė teigė, kad „visada sunkiausia pažinti žmogų, kuris yra šalia, ir kuris, atrodo, yra gerai pažįstamas. Akademiko mokslinė kūryba daug plačiau žinoma pasaulyje nei Lietuvoje. Jono Grigo pavardė paminėta 23 pasaulio enciklopedijose, kuriose nurodoma ir jo tėviškė - Kabeliai.   Mokslinė monografija „Feroelektrikų ir giminingų medžiagų mikrobanginė dielektrinė spektroskopija“ yra puikiai žinoma Amerikoje, Japonijoje. Mokslo pasiekimai Lietuvoje įvertinti dvejomis mokslo premijomis, viena jų - nacionalinė.  Tėviškėje profesoriaus mokslinė veikla mažai žinoma, nors apie jo darbus daug informacijos yra ne tik internete, bet ir Kabelių kaimo  bibliotekoje. Mokslo populiarinimo knyga "Kiek trunka sekundė" - tai tik maža dalelė akademiko Jono Grigo kūrybos“.
Akademikas pristatydamas savo knygą, sakė kad  pats knygos pavadinimas „Kiek trunka sekundė“ kai kam gali pasirodyti neprotingas ir paliudijo, jog įvairiose situacijose įvairiems žmonėms sekundė trunka skirtingai. Niujorko ar Tokijo dangoraižių viršutiniuose aukštuose sekundė trunka ilgiau nei apatiniuose, skrendant lėktuvu per Atlantą sutaupome apie 10 nanosekundžių, vadinasi, aukštai laikas bėga lėčiau. Pagaliau, sakoma, kuo žmogus laimingesnis, tuo laikas bėga greičiau. Nusakydamas knygos turinį, teigė: „ši knyga yra apie pasaulio reiškinius. Įprastus kiekvienam, bet anaiptol nepaprastus – nuo mažiausių medžiagos dalelių iki tamsiosios energijos, nuo termobranduolinių reakcijų Saulėje iki procesų Žemės gelmėse ir mūsų smegenyse ir kaip visa tai tarpusavyje susiję. Kaip mokslo pasiekimai veikia mūsų gyvenimą, ar tęsiasi mūsų evoliucija, ar užlipę ant aukščiausios evoliucijos šakos mes jos nepjauname”.
Svečiai tarė padėkos žodį garsiam kraštiečiui. Marcinkonių  pagrindinės mokyklos direktorius Jonas  Žieminykas su pasididžiavimu kalbėjo, kad  akademikas buvo jų mokyklos mokinys. Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška dėkojo, kad mokslininkas nepamiršta savo krašto ir jo žmonių. Šiltus žodžius tarė UAB „Varėnos statyba“ direktorius Vytautas Valentukevičius, Kabelių užkardos vadė Dalia Tumosienė,  žurnalistas, leidėjas Danielius Mickevičius, kaimo bendruomenės pirmininkė Marytė Jankienė. Dzūkijos nacionalinio parko amatų meistras Romas Norkūnas padovanojo vyžas, kad primintų mokslininkui, kiek jų porų teko sunešioti, kol bus pasiektos mokslo aukštumos. J. Grigas patvirtino, kad tikrai kelis metus jam teko avėti vyžas. Bibliotekininkė Antanina Kibirkštienė padėkojo profesoriui, kad atvyko į knygos pristatymą, kad yra nuolatinis bibliotekos skaitytojas, o kad nepamirštų savo gimtinės ir jos žmonių, padovanojo kaimo moterų rankomis išaustą rankšluostį. Akademikas kabeliškiams palinkėjo domėtis mokslu, būti žingeidžiomis ir nepaprastomis asmenybėmis, o skaitytojams skirtoje knygoje „Vilniaus Universiteto radiofizikos katedrai – 50“, įrašė dedikaciją: „Norintiems suprasti, kaip kuriamos mokslo žinios, ruošiami aukštojo mokslo specialistai ir už ką teikiami mokslo laipsniai“.