Knyga apie Antaną Kalanavičių

Balandžio 19 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie poetą Antaną Kalanavičių „Dulkėto erškėčio ugny“. Dalyvavo knygos autorė Perpetua Dumšienė, literatūros kritikas Valentinas Sventickas, dailininkas Romas Orantas, fotografas Julius Vaicekauskas, poeto sūnus Saugirdas, buvę studijų draugai, bendradarbiai.

Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius sakė, kad renginio tikslas – kuo plačiau paskleisti žinią apie A. Kalanavičių, jo kūrybą, nes dėl uždaro gyvenimo būdo poeto kasdienybė ir kūrybiniai ieškojimai visuomenei yra mažai žinomi. V. Sventickas pasakojo, koks atsakingas ir, rodos, neįmanomas darbas – parengti ir išleisti didelės apimties knygą. „Kalbėti apie tokias knygas labai sunku. Kada sunkiai aprėpiama, suvokiama medžiaga šiaip taip sueina į knygą kaip į kultūros reiškinį, tada rašiusiems ir leidusiems yra tikras džiaugsmas“. P. Dumšienė surinko visus įmanomus tekstus, dokumentus, vaizdinę medžiagą, iš kurių sukurtas knyginis paminklas kūrėjui. Čia – visa A. Kalanavičiaus gyvenimo aplinka. Į knygą sugulė artimų žmonių, studijų draugų, bendradarbių, literatūros žmonių atsiminimai, straipsniai, recenzijos. Kuo daugiau pasakotojų pateikė savo atsiminimus, tuo tikresnis gavosi menininko paveikslas. Knygoje taip pat gausu istorijų apie kūrinius, įkvėptus A. Kalanavičiaus poezijos, tų kūrinių autorius – dailininkus, fotografus, žurnalistus, dramaturgus. Pasakojama, kaip A. Kalanavičiaus poezija susidomi baltistas, Berno universiteto (Šveicarija) profesorius Janas Peteris Locheris, kaip žymus europietis atvyksta į nuošalų Nedzingės kaimą skaityti paskaitos apie A. Kalanavičiaus kūrybą, o kelionės tikslą įvardina: „atvykau parodyti Lietuvai, kokį garsų poetą ji turi“. P. Dumšienė dėkojo V. Sventickui už profesionalią pagalbą, moralinį palaikymą rengiant ir išleidžiant knygą. Džiaugėsi, kad leidinys jau sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, siūlė paklausyti A. Kalanavičiaus balso įrašo (įrašas bus patalpintas Varėnos viešosios bibliotekos interneto svetainėje). Eiles  iš rinkinio „Ne akmenys guli“ skaitė moksleivės iš Nedzingės. A. Kalanavičiaus ir P. Dumšienės studijų draugas, „Merkio krašto“ vyr. redaktorius Aloyzas Tendzegolskis turįs svajonę parašyti savo atsiminimus apie žymų kūrėją, pasakojo, jog  jis sovietmečiu publikavo poeto eilėraščius, nors vietos valdžia buvo uždraudusi tą daryti. Poetas kentėjo, kad jo knygų niekas nespausdino, tačiau nekeitė stiliaus, nes buvo įsitikinęs savo teisumu, savo poezijos novatoriškumu. Nedzingiškė mokytoja Vanda Mockevičienė prisiminė, kaip mokė Antaną šokti valsą, prieš tai klasės langus uždangsčiusi žemėlapiais, kaip puikiai jis vaidino, kaip jos kolegė išpranašavo mokiniui poeto ateitį. Apie A. Kalanavičių taip pat pasakojo buvę bendradarbiai Jonas Glavickas ir Jonas Prakapas. Fotografas Julius Vaicekauskas, kurio nuotraukomis iliustruota knyga, pristatė paties parengtą virtualią A. Kalanvičiaus gimtųjų vietų: Sapiegiškės ir Nedzingės vaizdų nuotraukų galeriją.

A. Kalanavičius skaito savo eilėršačius:

Audio įrašas Nr. 1 (MP3, 1.57 MB)

Audio įrašas Nr. 2 (MP3, 1.02 MB)

Audio įrašas Nr. 3 (MP3, 1.40 MB)

Audio įrašas Nr. 4 (MP3, 1.68 MB)