Jas skaitė mūsų tėvai ir seneliai

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Marcinkonių bibliotekoje veikia literatūros paroda „Jas skaitė mūsų tėvai ir seneliai“.

Knygos – tarsi visos tautos ar atskiros šeimos istorija. Parodoje  – leidiniai, išleisti daugiau nei prieš 50 metų: 1922 m. lenkų kalba išleista maldaknygė „Ciche westchnienie do boga“, 1927 m. – kunigų B. Andruškos ir  S. Grigaliūno parengta knyga „Šv. Aloyzo sekmadieniai“,  1951 m. – A. Kiseliovo vadovėlis ,,Algebra vidurinėms mokykloms, 1940 m. – „Lietuvių kalbos gramatika“, 1944 m. – „Skaitymų  knyga“.  Iš senųjų vadovėlių galima sužinoti to laikmečio dėstomus dalykus, palyginti dabartines ir senąsias mokymo programas. Įdomu paskaityti 1933 m.  išleistą „Lietuviškąją enciklopediją“ bei kitus leidinius, eksponuojamus parodoje:  žinynus, žodynus, grožinės literatūros kūrinius. Už parodai paskolintus leidinius dėkojame Stasei Gudaitienei, Dalei Valentukevičienei, Anai Krokevič, Vytautui Paulavičiui, Onutei Grigaitei, Linai Sunelaitytei, Marytei Žieminykienei, Antaninai Vainalavičienei, Teresei Makaravičienei.