Geležinkelio užauginta

Parodos „Geležinkelio užauginta“ fragmentas

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje veikia spaudinių paroda „Geležinkelio užauginta“, skirta Varėnos miesto įsikūrimo 150-ties metų sukakčiai paminėti.

Parodoje eksponuojama nauja Vytauto Česnulio knyga „Varėnai 150 metų“ (2012), Reginos Žepkaitės sudaryta knyga „Varėna istorijos kelyje“ (2002), leidinys „Varėnos kraštas“ (1999), Juozo Dringelio knygelė „Varėnos rajonas“ (1983). Vienas iš seniausių spaudinių, kuriame minima Varėnos (Oranai) geležinkelio stotis yra knyga „Garo mašinos ir geležinkeliai“, išleista 1899 m. Parodoje pateikiama kopija iš šios knygos.
Porodoje – ir Liubomiro Viktoro Žeimanto knygos „Sankt Peterburgo – Varšuvos (nuo 1907 m. Šiaurės – Vakarų) geležinkelis, 1858-1915“ (2003), kurioje rašoma apie Varėnos miesto įsikūrimo pradžią, puslapių kopijos.
Svarbus informacijos šaltinis apie įvairius Varėnos miesto kūrimosi faktus, įmonių ir gyvenamųjų namų statybas, kultūrinį gyvenimą, sveikatos apsaugą, švietimo problemas yra tuometinis rajoninis laikraštis „Tarybinis balsas“ (nuo 1962 m. „Raudonoji vėliava“). Iš šio periodinio leidinio demonstruojamos publikacijų kopijos, atspindinčios Varėnos miesto svarbiausius įvykius.
Parodoje taip pat pateikiamas „Žinių apie Varėną‘‘ konkurso aplankas su konkurso klausimais. Primename, kad dar galima dalyvauti šiame konkurse. Parodos medžiaga padės teisingai atsakyti į konkurso klausimus.