Tikrovę regintis sielos akimis

Matuizų bibliotekoje veikia jubiliejinė spaudinių paroda „Tikrovę regintis sielos akimis“, skirta rašytojui Vytautui Bubniui.  

Per žmonių likimus, per jų ryšį su laiku atskleisti gimtojo krašto problemas – tai pagrindinis rašytojo tikslas, kurio siekė, pasiremdamas savo gyvenimiška ir kūrybine patirtimi. Rašytojo gyvenimas – jo knygų puslapiuose. Parodoje eksponuojama nemaža dalis jo išleistų kūrinių: trilogija „Alkana žemė; Po vasaros dangum; Nesėtų rugių žydėjimas“ (1977), novelių romanas „Mėnesėta naktis ir šešėlis: iš Makalynės istorijų pagal Rapolą“ (1997), apysaka „Beržai svyruokliai“ (1959), dilogija „Angelo šauksmas“ (1997), romanai „Pilnaties valandą“ (1980), „Piemenėlių mišios“ (1988), „Svečias" (1998), „Tas ryto laukimas“( 2004)  ir daug kitų. Rašytojas viliasi: „... jeigu mano bent vieną knygą skaitytojas metus kitus prisimins ir tada, kai iš mano rankos plunksna bus jau iškritusi, vadinasi, ne veltui buvo gyventa ir dirbta“.