Dzūkiškos širdies aidai

Matuizų bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Dzūkiškos širdies aidai“ apie dzūkus ir Dzūkiją.

Tai paroda apie kūrybingus, išradingus ir skirtingus dzūkus  su spalvotais  audinių raštais, su graudžiomis liaudies dainų melodijomis, su neapžvelgiamais girių plotais, pušynais... Norintys susipažinti su Dzūkijos gamtos grožiu  ras Valentino Algirdo Kaliūno kūrybos albumą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“ (2010).  Mūsų krašto šviesuoliai, jų dvasinės  vertybės, perduotos  iš kartos į kartą - Danieliaus Mickevičiaus knygoje „Kaip tiltelis iš širdies į širdį“ (2010),  spalvingos fotografijos knygoje „Šilų dzūkai“ (2009), tautosaka ir atsiminimai  Petro Zalansko  rinktinėje  „Čiulba ulba sakalas“ (2008)  ir daug kitų.