Knyga ir paroda apie Varėną

Rugsėjo 27 dieną pristatyta Vytauto Česnulio knyga „Varėnai 150 metų“, atidaryta Varėnos miesto senųjų nuotraukų ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ muziejaus eksponatų paroda.

Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius pristatė jubiliejinę parodą. Džiaugėsi, kad į bibliotekos darbuotojų prašymą paskolinti senų nuotraukų atsiliepė nemažai gyventojų. Nuotraukas, kuriose – didelė dalis Varėnos istorijos, bibliotekos darbuotojos susitemino, aprašė, paruošė spausdinimui, parengė per 170 skaidrių, kurios parodytos renginio metu, o ateity bus patalpintos Viešosios bibliotekos interneto svetainėje. Atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į dvi, jo nuomone labai simbolines nuotraukas. Pirmosios autorius – iš Perlojos kilęs mokslininkas Antanas Ciūnys, tuomet dar aštuoniolikametis jaunuolis, užfiksavęs Varėną 1962 metais. Čia - medinių namukų kvartalai, kur ne kur žaliuojantis medelis, elektros linijos, smėlingi keliukai, horizonte – miško juosta. Antrosios autorius – varėniškis Domantas Pipas, taip pat aštuoniolikametis, nufotografavo tą pačią vietą 2012 metais rugsėjo mėnesį, lygiai po penkiasdešimties metų. Šioje spalvotoje nuotraukoje – penkiaaukščiai mūriniai namai, platūs asfaltuoti keliai, trinkelėmis grįsti šaligatviai, daugybė žalumos, į miško juostą įsiterpęs kombinuotų pašarų gamyklos pastatas. E. K. Krupovičius kvietė fotografuoti, kad švenčiant 200 metų jubiliejų, gyventojai turėtų unikalią galimybę įvertinti miesto pokyčius. Kvietė fiksuoti ir žmones, svarbiausius Varėnos istorijos kūrėjus, juk smagu, kai parodą apžiūrinėjanti močiutė pasakė anūkei,- „žiūrėk, čia aš, kai man buvo dešimt“.

Ekspoziciją papildė AB „Lietuvos geležinkeliai“ muziejaus eksponatai: geležinkeliečių darbo įrankiai ir įrenginiai, telefonai, aprangos detalės.

Vytautas Česnulis pristatydamas savo ką tik išleistą knygą „Varėnai 150 metų“, sakė, kad didžiausią dėmesį skyrė pirmąjam šimtmečiui, tačiau apie geležinkelį rašęs nedaug, nes visi archyvai saugomi Sankt Peterburge, o Varėnos istorija prasidėjo su Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio tiesimu, miesto įsikūrimo data laikoma 1862 m. rugsėjo 5 d.: tądien į Varėnos geležinkelio stotį atvažiavo pirmasis traukinys. Skaitytojai ras žinių apie geležinkelio stotį, kaip senoji gyvenvietė tapo miesteliu, Nepriklausomybės kovų metus, lenkų laikus, bolševikų ir nacių okupacijas, Atgimimą. Autorius padėkojo bibliotekos kraštotyrininkėms Laimutei Cibulskienei ir Elenai Glavickienei už jų sudarytą, aprašytą ir leidiniui paskolintą foto archyvą.

Meras Elvinas Jankevičius Varėnos jubiliejiniais medaliais apdovanojo Vytautą Česnulį ir Juozą Dringelį, pirmosios knygos apie gimtąji kraštą „Varėnos rajonas“ (1983 m.) autorių. Pastarasis apgailestavo, kad tuomet dėl sovietinės cenzūros negalėjo parašyti daug įdomių dalykų.

Knyga „Varėnai 150 metų“ apdovanoti varėniškiai, atnešę nuotraukas parodai. Tai - Zofija Bliujienė, Rūta Jasevičienė, Aldona Žilinskienė, Onutė Ramutė Skamarakienė, Ieva Rozenbergienė, Rožytė Gudačiauskienė, Janina Sukackienė, Antanas Ciūnys, Jonas Staliulionis, Giedrius Samulevičius, Saulius Samulevičius, Janina Šimelionienė, Vaidas Čenys, Juozas Dringelis, Petras Miliūnas, Rimantas Nakas, Tadas Spiridavičius, Jonas   Važgys, Domantas Pipas.