Vasarą užauginti medžiai

Vasarą Varėnos viešosios bibliotekos skaitytojai vaikai buvo kviečiami dalyvauti skaitymo akcijoje „Augu skaitydamas“.

Vaikams, apsisprendusiems dalyvauti projekte, išdalinta daugiau kaip šimtas akcijos „Augu skaitydamas“ simbolių – plakatų su Knygų medžiu. Už kiekvieną perskaitytą knygą skaitytojai gaudavo medžio lapo formos lipduką, ant kurio užrašę knygos autorių ir pavadinimą, puošė Knygų medį. Taip visą vasarą „augino“ savo medelius. „Sužaliavo“ daugybė medelių, o lapijos dydis priklausė nuo perskaitytų knygų skaičiaus.

Rugsėjo mėnesį į biblioteką Knygų medelius atnešė tik dvidešimt du vaikai. Neatnešusieji sakė, nenorintys skirtis su medeliu, nes jais papuošė savo kambarį arba juos nunešę į mokyklą, kad skaitymo džiaugsmu pasidalintų su mokytojais, klasės draugais. Dvi savaites medeliai „žaliavo“ ant Vaikų literatūros skyriaus lango, vėliau keliavo į „Pegaso“ knygyną. Medelių augintojai gavo Knygų skaitytojo medalius ir kvietimus į finalinį projekto renginį Vilniuje.

Populiariausios vasaros knygos: Kristen „Ragana Lilė“, J. ir T. Wieslander „Mamulė Mū“, V. Palčinskaitės „Muzika Troliui“, E. Mieželaičio „Zuikis Puikis“, V. Račicko „Nebaigtas dienoraštis“, Stouno Tomo B. knygų serija „Kapinių mokykla“, B. Potter „Pasaka apie triušį Petriuką“, „Pasaka apie žvejį Džeremį“, „Pasaka apie pelę švaruolę“.

Daugiausia knygų perskaitė septynmetė Kamilė Alekšiūnaitė ir dešimtmetė Benita Jočytė. Joms įteiktos dovanėlės.