Dainavos šalies sūnus

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje spalio-lapkričio mėnesiais veikė spaudinių paroda „Vincas Krėvė: gyvenimas ir kūryba“, skirta rašytojo 130-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje - Čikagos lietuvių literatūros draugijos leidinys „Vincas Krėvė Mickevičius“ (1953), Alberto Zalatoriaus nebaigta monografija „Vincas Krėvė“ (2003), Lietuvos mokslų akademijos leidinys „Literatūra ir kalba“ XVII tomas, kuriame publikuojama V. Krėvės-Mickevičiaus archyvinė epistolinė, dokumentinė ir memuarinė medžiaga (1981), knyga „Vincas Krėvė literatūros moksle ir kritikoje“ (1983), Jono Vėlyvio istorinis politinis romanas „Neleisk mūsų gundyti. Krėvės 1940 metų vasara“ (2002), Mindaugo Tamošaičio monografija „Vinco Krėvės-Mickevičiaus politinė biografija“ (2012). Ekspoziciją papildo Vinco Krėvės tėvų, jo žmonos ir paties rašytojo jaunystės bei paskutiniųjų gyvenimo metų nuotraukos, taip pat V. Krėvės gimtosios sodybos , kurioje įsikūręs rašytojo memorialinis muziejus, fotografijos.  
Pateikiami senieji Vinco Krėvės kūriniai: 1909 metais išleista „Gilšė: dzūkų legenda. Bobulės vargai“, apysaka „Šarūnas. Dainavos kunigaikštis“ (1911), „Užkeikta merga: Dainavos šalies padavimas “ (1912), „Užburtas kalnas: Dainavos šalies senų žmonių padavimas“ (1913), apysakos „Šiaudinėj pastogėj“ (1921), 1921-1930 metais išleisti V. Krėvės raštų tomai, leidinys „Indoeuropiečių protėvynė“ (1927), taip pat 1956-1961 metais Bostone išleisti V. Krėvės raštų šeši tomai. Eksponuojami rašytojo redaguoti literatūros leidiniai („Darbai ir dienos“, „Skaitymai“ ), periodiniai leidiniai, kuriuose buvo spausdinami V. Krėvės kūriniai („Kultūra“, „Gaisai“,„Židinys“), taip pat ir pastaraisiais dešimtmečiais išleistos rašytojo knygos bei Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininko Mahiro Gamzajevo bibliotekai dovanota Vinco Krėvės-Mickevičiaus knyga „Azәristan   ölkәsi“ („Azerstano šalis“ 2010), išleista azerbaidžaniečių kalba.
Apie Vincą Krėvę, vieną ryškiausių asmenybių lietuvių literatūroje, daug rašoma periodiniuose leidiniuose. Parodoje pateikiamos straipsnių kopijos iš įvairių spaudinių.                                            

Maloniai kviečiame aplankyti šią spaudinių parodą!