Gamta - poezijos posmuose


Sausio 21 dieną Dargužių bibliotekoje vyko Eugenijos Strazdienės kūrybos popietė. Kūrėja pasakojo apie save, savo knygas, skaitė poeziją. Padovanojo knygų bibliotekai ir skaitytojams.


E. Strazdienė minėjo, kad nuo mažumės piešia, o pastaruoju metu susidomėjo nauja veikla – medžio drožyba, skulptūra. Savo knygas iliustruoja pačios piešiniais, savo darbų nuotraukomis. Literatūrinis kraitis tikrai didelis - rinkiniai: „Girių sakmė”, „Gedimino miestas”, „Metamorfozės”, “Miško pasaka”, „Tavo vardą kaip maldą kartoju”, redaguota, iliustruota ir išleista mamos Aleksandros Žutautaitės-Gaurilčikienės eilėraščių knyga  „Likę svajonės”, kartu su Romualdu Mankumi parengta  „Valkininkų krašto miškų istorija”, daugybė publikacijų periodinėje spaudoje, literatų kūrybos almanachuose. Autorė pasakojo, jog jos eilėraščiai šiek tiek liūdnoki. Vyraujanti tema – gamta. E. Strazdienė sakė: “Daug metų dirbdama miškininke, negaliu ramiai praeiti nepastebėdama nuolat besikeičiančio gamtos grožio. Nors likimas lėmė, kad dirbu inžinierinį darbą ir kasdien nebūnu šioje pasakoje, bet ją įžvelgiu visoje mus supančioje aplinkoje”. Popietėje autorė skaitė naujus, niekur nepublikuotus bei savo mėgstamiausius kūrinius, o Elenutė Kazlauskaitė padainavo jos eilėraštį  „Lietuvai”. Savo kūrybos posmais susirinkusiuosius pasveikino Danutė Volungevičienė.

test