Aš tau giesmę nešu, ištvermės ir vilties

Spalio 20 dieną Valkininkų bibliotekoje vyko popietė „Aš tau giesmę nešu ištvermės ir vilties“, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvių kalbos mokytoja Angelė Sakavičienė priminė Maironio – poeto, kunigo, lietuvybės puoselėtojo – gyvenimo ir veiklos kelią. Evaldas Monkevičius skaitė eilėraščius „Pavasaris“, „Trakų pilis“, „Spjauki, drauguži...“ atskleisdamas Maironio poezijos įvairumą. Pacitavus literatūralogės Viktorijos Daujotytės mintį, kad Antanas Baranauskas sielą sutelkė į girią, o Maironis į jūrą, Elenutė Kazlauskaitė skaitė poemos „Jūratė ir Kastytis“ ištraukas.
 
Renginys truko dvi valandas. Poezijos posmus apie Tėvynę, Lietuvos istoriją, gamtą, meilę, draugystę keitė Valkininkų moterų ansamblio „Santaka“ atliekamos giesmės ir dainos Maironio žodžiais: „Lietuva brangi“, „Marija, Marija“, „Oi neverk, motušėle!“, „Milžinų kapai“, „Už Raseinių, ant Dubysos“, „Eina garsas“.