Varėnoje – „Poezijos rudenėlis 2012“

Varėnos ir Alytaus literatai pasitiko „Poezijos rudenėlį“.

Šie metai gausūs gražių švenčių ir jubiliejų, o ruduo ypač derlingas garbingomis sukaktimis.

Visi 2012-ieji – skirti Tautos dainiaus Maironio 150-osioms gimimo metinėms, spalio 21-oji – šio Lietuvos didžiavyrio gimimo diena, spalio 19-ąją minėjom Vinco Krėvės gimimo 130-ąjį jubiliejų. Kasmet rugsėjo 22 dieną prisimenam genialaus dzūko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienį. Gražų 150-ąjį Jubiliejų švenčia ir mūsų miestelis Varėna. „Jievaro“ klubo literatams Poetinis ruduo subrandino gausų kūrybinį derlių. Lietuviško žodžio sėkla sudygus net tolimoj Floridoj (JAV), kur gausėjančius kūrybos vaisius skina ir su kraštiečiais dalijasi Stacy Lee (Stasė Piliūtė). Skaitytojus ji pradžiugino jau trečiąja poezijos knyga „Vilties vynas“. „Tai žodinis liudijimas apie kasdienybėje išgyventus įspūdžius, susižavėjimas viskuo, kas gražu ir gera. Tikėjimas Visatos valdovo galybe tampriai susipina su asmeniškais troškimais ir viltimis. Augome religingoje šeimoje, kur tikėjimas, malda buvo vienintelė viltis ir paguoda nelengvame kelyje“, – apie sesers poeziją kalbėjo jos kūrybos ambasadorė ir artimiausia siela – sesuo Elena Glavickienė. Apie autorės dievoieškos temą, malda virstančius eilėraščius, gražių dzūkiškų žodelių blyksnius Stacy posmuose kalbėjo Julija Jaunuta Kavaliauskienė. Jau tryliktą eilėraščių rinkinuką, šmaikščiu pavadinimu „Kakta sienos nepramuši“ skaitytojams pristatė Petras Miliūnas. Jo poezijos gerbėjai pastebėjo, kad Petrui eilėraščiai liejasi nevaržomai kaip vanduo, o meniškai inžinieriaus sielai nestinga originalių idėjų ir minčių. Maištinga dvasia, gyvenimiškų aktualijų pojūtis ir žinoma, šmaikštus, sąmojingas žodis bei lengva ironija – Petro poezijos kalba, verčianti tikėti jo nuoširdumu. O koks ruduo be eilėraščių, skirtų šiam prieštaringam metų laikui. Rudeniška nostalgija ir nuostabiais peizažais dvelkiančiais posmais ir daina renginio dalyvius džiugino poetai iš Alytaus: literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Krušinienė, poetės Gražina Bolienė, Asta Galbuogienė, Mudita Makaveckienė, literatas ir pedagogas Albinas Rauličkis dovanojo eilėraščius, muziką ir knygas. Nedidelėm kūrybinėm pergalėm pasidžiaugė ir Liusia Gaidukevičienė, poeziją skaitė Irena Malmygienė, Ramutė Kašėtienė, Eugenija Strazdienė, Marija Blažulionienė, Dana Volungevičienė, Jonas Staliulionis. Svajingoms melodijoms, kurias dainavo Gražinos Kuodienės vadovaujamas ansamblis „Viltis“, pritarė ir visi „Poezijos rudenėlio“ dalyviai.
Už muziką ir dainas dėkojame Jonui ir Tomui Glavickams.

                                             Renata Česnulevičienė
VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė