Paminėtas Maironio jubiliejus

Spalio 25 dieną Senosios Varėnos bibliotekoje ir M. K. Čiurlionio atminimo kambaryje vyko renginys, skirtas poeto Maironio 150-mečiui, dalyvavo A. Ryliškio vidurinės mokyklos 9-12 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Leokadijos Balkuvienės.

Bibliotekininkė Rima Vainalavičienė poeto Maironio jubiliejui surinko literatūros istorijos ir kritikos darbų, rašytojo kūrybos leidinių. Pasirodo, bibliografine retenybe tampa žinomiausias poeto eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“, nuo 1895 metų išleistas keliasdešimt kartų.
Mokiniai diskutavo prie naujausių spaudos pranešimų apie Maironio metus Lietuvoje. Apžvelgiant 150 metų nuo poeto gimimo ieškoma skaitytojui patrauklių formų. Gilinimasis į poeto asmeninį gyvenimą, jo žmogiškųjų savybių nagrinėjimas yra duoklė šiuolaikinio skaitytojo smalsumui. Vis dėlto tik išskirtinio talento galia Maironis sugebėjo atskleisti romantizuotą Lietuvos paveikslą, sukurti laikui atsparių religinių giesmių ir eilėraščių.
Mokiniai skaitė kompoziciją iš poemos „Jaunoji Lietuva“, aptarė 1907 metais išleisto kūrinio siužetą ir idėjas, pastebėjo šimtametes kalbos ir eiliavimo ypatybes.
Renginio pabaigoje M. K. Čiurlionio atminimo kambaryje vyko fotomenininko Valentino Algirdo Kaliūno parodos uždarymas. Subtilūs gimtinės peizažo motyvai tarsi įtvirtino Maironio diegtą meilę ir pagarbą savo kraštui. 

Mokytoja Leokadija Balkuvienė