Maironis - Lietuvai, Lietuva - Maironiui

Gegužės 23 ir spalio 24 dienomis Žilinų kaimo bibliotekoje vyko renginiai, skirti Maironio 150 gimimo metinėms.

Gegužės 23 dienos renginyje „Išliksiu aš gyvas“ dalyvavo Žilinų pagrindinės mokyklos 5-9 kl. mokiniai ir mokytojai. Mokytoja Aušra Jachimovičienė pristatė vieno iškiliausių Lietuvos poeto, įprasminusio lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, jaukiai aprašiusio žmogaus ir tautos likimus, kūrybą. Bibliotekininkė Aldona Valatkevičienė pasakojo apie poeto gyvenimą.
Vėliau renginio dalyviai varžėsi viktorinoje-konkurse. Visos klasės atliko įdomias užduotis. Penktokai, talkininkaujami mokytojos Ninos Kuzmenkovos į anglų kalbą išvertė eilėraštį „Trakų pilis“. Šeštokai, padedami mokytojos Galinos Kmieliauskienės, atliko statistinius minėto eilėraščio balsių ir priebalsių skaičiavimus. Septintokai su mokytoja Teresa Trunciene eilėraštį išvertė į rusų kalbą. Aštuntokai ir mokytoja Irma Ambrutienė pristatė poeto gyvenamo laikotarpio istorinę ir visuomeninę, ekonominę aplinką. Devintokai kartu su mokytoja Jurgita Gaidukevičiene iliustravo eilėraštį „Lietuva brangi“.
Vyko dokumentinio filmo „Mūsų Maironis“, kurį komentavo Mokytoja Galina Kmieliauskienė, peržiūra bei poeto žodžiais sukurtų muzikinių kūrinių perklausa.
Renginio metu buvo skaitomi eilėraščiai, diskutuojama.
Spalio 24 d. pagerbti didžiojo lietuvių tautos dainiaus, prisiminti jo turiningo, sykiu prieštaringo gyvenimo akimirkų susirinko Žilinų kaimo bibliotekos skaitytojai. Bibliotekininkė papasakojo apie Maironio jubiliejui skirtus renginius, vykusius Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir kitose vietose. Mokytoja Aušra Jachimovičienė išsamiai ir vaizdingai pristatė Maironio kūrybą. Vėliau dalyviai skaitė eilėraščius, pamokslų, neskelbtų kūrinių, amžininkų prisiminimų ištraukas, dalijosi mintimis, apžvelgė poeto biografijos detales. Susipažino su lietuviškos dainos konkurso Maironio eilėms „Drąsiai aukštai pakils balsai“ kūrėjų, patekusių į finalą, darbais.