Tautinio atgimimo dainius

2012 m. lapkričio 8 dieną Nedzingės bibliotekoje vyko popietė „Tautinio atgimimo dainius“, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms atminti.

„Jonas Mačiulis-Maironis yra vienas iškiliausių Lietuvių tautos dainių. Poeto eilės, virtusios dainomis, nuo vaikystės įaugusios į kiekvieno lietuvio širdį. Maironis yra ne vien mūsų naujos poezijos pradininkas. Jo kūryba žymi ankstesnės lietuvių literatūros raidos pabaigą ir naujosios pradžią“,- taip renginį pradėjo Nedzingės senjorų organizacijos pirmininkė Vanda Mockevičienė, plačiau paliesdama XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios istorinius įvykius. Papasakojo, kokie Maironio eilėraščiai ir kaip virto dainomis, giesmėmis, kokie profesionalūs kompozitoriai sukūrė jiems muziką.
Bibliotekininkė Irena Krutulienė popietės dalyvius supažindino su Maironio biografija, perskaitė keletą eilėraščių. Buvusi lietuvių kalbos mokytoja Irena Maciulevičienė papasakojo apie poeto kūrybinį kelią primindama, kad visuotinumas, liaudiškumas, demokratizmas – trys Maironio kūrybos bruožai, o pats Maironis neatsiejamas nuo savo tautos, nuo jos istorinio likimo.
Skambėjo dainos Maironio žodžiais, o pabaigoje – giesmė „Marija, Marija“.
Bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Tautinio atgimimo dainius“. Renginį rėmė Nedzingės senjorų organizacija.