Neužgožtas naujų poetų atžalyno

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (1 aukštas) veikė literatūros paroda, skirta lietuvių tautinio atgimimo poeto, katalikų dvasininko, teologijos daktaro, profesoriaus Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Maironis – vienas iškiliausių Lietuvos poetų, jautriai apdainavęs žmogaus ir tautos likimą, įprasminęs lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, kalbėjęs apie Lietuvos valstybės ilgesį. „Poetinis žodis, liaudies dainoje žėrėjęs daugelį šimtmečių, rašto kalboje gludintas nuo A. Kulviečio, S. Rapolionio ir M. Mažvydo laikų, Maironio kūryboje prasiskleidė iki tol neregėtu skambumu, vaizdingumu ir raiškumu. Jis sukūrė tokių įvaizdžių ir metaforų, tokį žodžio intonacinį ir ritminį lankstumą, kuriuo galėjo išsakyti visą žmogaus gyvenimo pilnatvę. Jis kalbėjo apie tokius dalykus, kurių ištarti ir pavadinti iki jo niekas nemokėjo ir net nebandė. Jis suvokė svarbųjį savo laiko tikslą: lietuvių kalbą iš buitinės kalbos paversti kultūros kalba. Čia jis matė esminę savo, kaip poeto, misiją ir ją vykdė su didžiausios atsakomybės pajautimu“. (Vanda Zaborskaitė)
Parodoje – Viešojoje bibliotekoje saugomi leidiniai, liudijantys mūsų tautos dvasios žadintojo pasaulėvaizdį, aktualumą, jo literatūrinį palikimą: Vytauto Kubiliaus „XX amžiaus lietuvių lyrika“, Jono Lankučio „Rašytojų siluetai“, Irenos Slavinskaitės „Maironis“ ir „Trumpa lietuvių literatūros istorija“, Viktoriros Daujotytės „Tekstas ir kūrinys“, Lietuvos mokslų akademijos leidinys „Literatūra ir kalba“ (T. XXI: Maironis), „Literatūros klasikos interpretacijos“, Romo Adomavičiaus „Maironio kūrinių leidimai ir autografai“, Maironio raštų tritomis, rinktinė „Kur bėga Šešupė“, įvairūs „Pavasario balsų“ leidimai, poema „Jaunoji Lietuva“, eilėraščiai, publikuoti įvairiuose rinkiniuose, daug straipsnių, iš kurių minėtini: Brigitos Speičytės „Stebuklinga istorija: Maironio kūrybos šaltiniai“ („Metai“, 2012, Nr. 10, p. 85-96), Aldonos Ruseckaitės „Jubiliejinis laiškas – Maironiui Tėvynė negalėtų daryti priekaištų“ („Nemunas“, 2012, spal. 18-lapkr. 1, p.3; 5), Viktorijos Daujotytės „Maironis: aktualus ir nebe“ („Literatūra ir menas“, 2012, Nr. 40, p. 14), kuriame itin vaizdi švytuoklė: Maironis pripažįstamas, garbinamas, atmetamas, bet neužmirštamas.