Sarapiniškėse paminėtas Maironio jubiliejus

2012 m. spalio 30 dieną Sarapiniškėse paminėtos Maironio 150-osioms gimimo metinės. Popietę organizavo bibliotekininkė Rita Ūselienė, mokytoja Elena Dukštienė ir kultūros darbuotoja Milda Balkuvienė.


Dalyviai buvo supažindinti su poeto biografija. Susirinkusieji sužinojo, jog jis gimė ir augo Pasandravyje, Kaune baigė gimnaziją, atsižvelgdamas į tėvų norą pasirinko dvasininko kelią, pradėdamas studijas Kauno dvasinėje seminarijoje. Joje lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė poetas, poemos „Anykščių šilelis" autorius Antanas Baranauskas, kurio gilus domėjimasis lietuvių kalba stipriai veikė jaunąjį poetą. Gilindamas teologines studijas Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje, o vėliau joje dėstytojaudamas, nepamiršo ir kūrybos. Tada parašė knygą „Lietuvos istorija, arba apsakymai apie Lietuvos praeigą" bei žymųjį eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai". 1909 m., grįžęs į Lietuvą, ėjo Kauno dvasinės seminarijos rektoriaus pareigas, profesoriavo Kauno universitete, turėjo aukštus bažnytinius titulus. Mirė Kaune, sulaukęs 70-ies.
Susirinkusiesiems buvo parodytos unikalios tautos dainiaus nuotraukos, kuriose jis dar visai mažas, kartu su tėvais, seserimis. Aistė, Simona ir Rugilė, vadovaujamos mokytojos E. Dukštienės, skaitė Maironio poemą „Jūratė ir Kastytis“, kūrė iliustracijas minėto kūrinio motyvais. Vėliau jaukioje aplinkoje prie arbatos puodelio buvo skaitomi eilėraščiai. Sarapiniškiečiai neabejingi Maironio poezijai, todėl neliko nė vieno neperskaityto rinkinio „Pavasario balsai“ eilėraščio.