Iš kur atsiranda snaigės

Gruodžio 20 dieną Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lankėsi „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos 2c klasės mokiniai, lydimi mokytojos Onos Žilinskaitės.

Bibliotekininkė Lina Blėdienė skaitė Irenos Žuromskienės pasaką „Iš kur atsiranda snaigės“, kuri privertė mažuosius klausytojus susimąstyti, kas yra gerumas, atjauta, švelnumas, pagarba - juk pasakos herojė dėl blogo elgesio su mama, pavirto šalta snaige. Debesyse daugybė tokių snaigių, jos gailiai žiūri į žemę ir ilgesio kankinamos krinta žemyn, tikėdamos, kad pro langus pamatys savo Mamytę. Mamytės nepažįsta savo vaikučių-snaigių, žiūrėdamos pro langą sako: „kaip gražiai sninga...“.
Vėliau vaikai deklamavo eilėraščius apie žiemą, šv. Kalėdas, šventinę eglutę, Naujuosius metus, skaitė linkėjimus. Gabrielė, Karolis, Giedrė atliko giesmę „Sveikas, Jėzau gimusis“. Veikė kūrybinės dirbtuvės. Dalyviai spalvino popierinius eglutės žaisliukus, užrašė ant jų pačių sukurtus šventinius sveikinimus klasiokams, draugams, tėvams, seneliams. Sužinoję, kad bibliotekoje Kalėdų senelis jiems paliko dovanėlių, ieškojo jų knygų lentynose, taip geriau susipažindami su bibliotekje saugomais leidiniais.