Mokykimės kalbėc dzūkiškai

Šici metai paskelbci tarmių metais, todėl norėdami juos pažymėc, liepos 20 dzienų Pilvingių bibliotekon susrinko vaikai pasmokyc kalbėc dzūkiškai. Vaikam buvo cekava sužinoc kap šnekėjo jų prodziedziai, kap dar šneka jų dzieduliai. Bibliotekinykė Ona Jauneikienė šitų pamokų pradėjo M. Baranauskaitės-Barynienės eilėrašciu „Džūkiškam žodziui“:

Skaityti daugiau...

Šviesesnio gyvenimo ilgesys

Gruodžio 13 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta Jono Endrijaičio knyga „Nemunas kaltės nenuplauna“. Dalyvavo knygos autorius ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys.

Skaityti daugiau...

Praną Mašiotą prisiminus

Šiais metais minimos garsaus rašytojo ir pedagogo Prano Mašioto 150-osios gimimo metinės. Gruodžio 11 dieną į Kabelių biblioteką paminėti rašytojo jubiliejų,  atvyko vaikai su  mokytoja Onute Valentukevičiene.

Skaityti daugiau...

Nemaitonių krašto sūnus – Vydenių bibliotekoje

Gruodžio 10 d. Vydenių kaimo bibliotekoje vyko Jono Staliulionio knygos „Vasara su saulės užtemimu“ pristatymas ( tęsiant renginių ciklą „Ką mes žinome apie Varėnos krašto literatus?“).

Skaityti daugiau...

Dainavos laiko klodai, sudėti į knygą

Gruodžio 11 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta dai­li­nin­kės Gra­ži­nos Di­de­ly­tės ir Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos nario Vygando Čapliko kny­ga „Dai­na­vos klo­dai: tarp le­dyn­me­čio ir da­bar­ties“. Dalyvavo knygos sudarytojas ir tekstų autorius  Vygandas Čaplikas, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas Vladas Turčinavičius.

Skaityti daugiau...

Bibliotekininkų šventė

Gruodžio 6 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje vyko Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų šventinis vakaras – darbo jubiliatų šventė. Šventėje dalyvavo ir Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius, direktoriaus pavaduotoja Verutė Tamulienė, Panočių filialo bibliotekininkė Rasmutė Abromaitienė.

Skaityti daugiau...