Regina SAKALAUSKIENĖ

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Tautinių šokių kolektyvo „Sukčius“ vadovė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorė

R. Sakalauskienė gimė 1960 m. sausio 31 dieną Raseinių rajone. Baigė Nemakščių (Raseinių r.) vidurinę mokyklą, 1988 m. baigė VVPI matematikos studijų programą. Dirbo Masališkių (Varėnos r.) pagrindinės mokyklos mokytoja, Merkinės mokyklos mokytoja, 1996-2005 – šios mokyklos direktorė, nuo 2005- Merkinės V. Krėvės gimnazijos direktorė.
R. Sakalauskienė – jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Sukčius“ vadovė. Sukčius gyvuoja ir Varėnos rajoną garsina daugiau kaip dvidešimt metų. Tautinių šokių kolektyvas „Sukčius“ respublikiniame tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“ pelnė III laipsnio diplomus (1996, 2004), 2012 m.- II laipsnio diplomą.  Koncertavo Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, atstovavo Lietuvai Belgijos nacionalinėje šventėje Briuselyje (2006). 2014 metais Prancūzijos laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame išsakyta padėka už gražų šokio spektaklį Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos šokėjams, atvykusiems nuo Baltijos krantų. „ - Žinot, apima  pasididžiavimas, kad mūsų šokėjai, kaimo vaikai, pralenkia kartais net choreografijos mokyklų šokėjus ir eina atsiimti aukščiausio įvertinimo ženklų – prizų ar diplomų. Tai toks moralis atlygis „Sukčiui“ ir jo vadovui, kad pinigais jo neįvertinsi...“  -  sako Regina Sakalauskienė (iš knygos J. Grigaitienė „Svajonės pašaukti“ (2015) , p. 151).
R. Sakalauskienė 2012 m. Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos Savivaldybės kultūros premija ir „Sidabrinės bitės“ ženklu apdovanota už sėkmingą kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą rajono kultūros gyvenime, meilės ir pagarbos šokio menui ugdymą jaunų žmonių širdyse.
2013 m. R. Sakalauskienė apdovanota Lietuvos neformaliojo švietimo centro Padėkos raštu už pagalbą organizuojant etnokultūros projekto „Mano senelių godos“, mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, Dzūkijos ir Suvalkijos rajonų varžytuves „Tarmių lobynai“.
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija turi išmintingai jos veiklą reguliuojančią direktorę. Ji yra iniciavusi kai kuriuos mokyklos pokyčius bei projektus.  Merkinės Vinco Krėvės mokykloje vykdytas projektas „Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose“ – tai vienas iš Lenkijoje, Augustave, konferencijoje „Veiklūs kaimynai“ nominuotų septynių bendradarbiavimo pavyzdžių. Pačios direktorės parengtas ir inicijuotas projektas pelnė „Geriausio mažojo projekto“ nominaciją. Tai viena iš septynių Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programos nominacijų. R. Sakalauskienės dėka Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos gyvenimas yra intensyvus, užmojai platūs, turiningi ir prasmingi.

Parengė Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė