Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyrius I a.

Darbo laikas
Pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 18.00
Šeštadieniais 11.00 – 15.00

Įsikūręs:
Abonementas I aukšte
Dirba 5 darbuotojai

Vedėja Verutė Jurgelevičienė
Tel. (8 310) 31 640,
mob. 8 696 10698
el .p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Skaitykla II aukšte
Dirba 2 bibliotekininkės 
el. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Bibliografė Laimutė Cibulskienė
mob. 8 650 51009
el. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

2007 m. pradėta diegti LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė.

Skaitytojų patogumui veikia dokumentų grąžinimo įrenginys (knygų grąžinimo dėžė). Bibliotekai nedirbant (vakarais, poilsio ir švenčių dienomis) knygas galite įdėti į šią dėžę. Grąžintas knygas bibliotekos darbuotojai išbrauks iš Jūsų skaitytojo formuliarų.

Paslaugos abonemente I aukšte.
Išduoda spaudinius į namus, pratęsia jų skolinimo laiką.
Pristato spaudinius į namus neįgaliesiems bei senyvo amžiaus skaitytojams (jiems pageidaujant).
Rezervuoja pageidaujamus spaudinius.
Konsultuoja ir padeda skaitytojams naudotis informacijos paieškos priemonėmis: LIBIS katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku.
Atsako į užklausas "Klausk bibliotekininko" pagalba.
Kaupia grožinę ir mokslinę literatūrą, natas, elektroninius dokumentus.
Rengia naujienų ir temines spaudinių parodas.
Organizuoja renginius.
Suteikia galimybę  akliesiems ir silpnaregiams naudotis jiems skirtomis programomis MAGic ir JAWS.
Suteikia galimybę naudotis belaidžiu internetu.
Užsako spaudinius per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų.

Neradęs reikiamų leidinių Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų naudodamiesi tarbibliotekinio abonemento paslaugomis. Ši paslauga yra mokama.
Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų svorio).
Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį, paštu, telefonu ir elektroniniu paštu.
TBA keliu gauti leidiniai išduodami į namus. Išimtinais atvejais jais galima naudotis tik bibliotekos skaitykloje. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolina 30-čiai dienų, paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas).
Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai leidiniai  per TBA neskolinami.
Praradęs ar sužalojęs per TBA gautą dokumentą, asmuo (ar institucija), kurio vardu buvo užsakytas dokumentas, atsiskaito už jį "Naudojimosi biblioteka taisyklių" nustatyta tvarka. 

Paslaugos knygų, periodikos ir interneto skaitykloje II aukšte
Suteikia vartotojams galimybę skaitykloje naudotis periodiniais ir didžiausią paklausą turinčiais leidiniais.
Skolina senesnius žurnalų numerius į namus.
Ieško informacijos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke bei Teisinės informacijos duomenų bazėje Infolex Praktika.
Atsako į temines, adresines, faktografines užklausas.
Suteikia galimybę naudotis belaidžiu internetu.
Suteikia skenavimo ir kopijavimo paslaugas.
Informaciją išsaugo, spausdina ir įrašo į kompiuterines laikmenas.
Atviras fondas (įvairių šalių ir mokslo šakų enciklopedijos, enciklopediniai žodynai, žinynai ir kiti informaciniai leidiniai; pagrindiniai bibliografijos, informacijos, kultūros, filosofijos, religijos, kalbotyros, istorijos, etnologijos, teisės, politikos, vadybos, ekonomikos, psichologijos, statistikos, ir kiti humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentai; Lietuvos ir kitų šalių teisės aktai, norminiai aktai ir kt.).