Stanislovas MATIJOŠKA

Direktoriaus pavaduotojas KTU Maisto institutas.
Gimė 1940 m rugpjūčio 9 d. Krivilių kaime.   Mokėsi Krivilių pradinėje, Vydenių 7-metėje, Varėnos 2-ojoje vidurinėje mokyklose. 19571962 m.  Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Mechanikos fakultete. 1970 m. Kauno politechnikos institute (dabar KTU) apgyė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją iš mašinų mechanizmų ir automatinių linijų teorijos.  Stažavosi Prancūzijos maisto pramonės įmonėse, Lenkijos pienininkystės institute. Paskelbė 103 mokslines publikacijas.