Susitikimas ežio dvare

Respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis
Susitikimas ežio dvare“ 

Festivalio tikslas – skatinti vaikų skaitymą, meninės veiklos iniciatyvas, ugdyti skaitymo kultūrą, literatūros ir dailės gilesnį pažinimą.
Tema – lietuvių mitologijos būtybės.
Renginys vyks 
Data 2022-05-21 12 val.

Dalyviai: 9-14 ir 15-19 metų moksleiviai. 

Moksleiviai konkursui pateikia savo kūrybos darbus: piešinius, poezijos bei prozos kūrinius, kurių tematika – lietuvių mitologijos būtybės ir užpildytas dalyvio anketas iki gegužės 10 dienos pateikia Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai e. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
arba adresu: Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 19, LT-65185 Varėna.

Darbus vertina, geriausius autorius išrenka profesionalūs dailininkai ir rašytojai.
Laureatais skelbiami keturi kūrėjai – moksleiviai: du – už dailės kūrinį, du – už grožinės literatūros, po vieną kiekvienoje amžiaus grupėje. Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.

Dalyvio anketa ir nuostatai

Laureatais taip pat skelbiamas profesionalios literatūros kūrėjas už kūrinį mitologijos tematika.
Martyno Vainilaičio premijos skyrimo nuostatai

Festivalį „Susitikimas ežio dvare“ organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kas dveji metai.
 

atsisiustiPoetas Martynas Vainilaitis gimė 1933 m. sausio 26 d. Mergežeryje (Varėnos r.). Mokėsi Mergežerio, Vilniaus, Varėnos, Griškabūdžio mokyklose, o nuo 1957 metų studijavo Vilniaus valstybinėje konservatorijoje, teatriniame fakultete, ir įgijo aktoriaus specialybę. Tačiau tik porą metų dirbo aktoriumi tuometiniame Kapsuko (Marijampolės) dramos teatre, vėliau visą savo gyvenimą susiejo su plunksna. Dirbo žurnalų „Žvaigždutė“, „Moksleivis“, laikraščio „Lietuvos pionierius“ redakcijose, o 1973 tapo „Genio“ žurnalo redaktoriaus pavaduotoju. Vėliau rašytojas visą savo laiką skyrė tik kūrybiniam darbui.Pirmuosius eilėraščius Martynas Vainilaitis išspausdino 1953 metais. Debiutavo eilėraščių rinkiniu Vyturiai palydi plūgą (1960). Po to jis savo kūrybines jėgas pradėjo skirti vaikų literatūrai. Jau pirmosiomis knygutėmis mažajam skaitytojui (Pupų pėdas, 1963; Grigo ratai, 1964; Ežio namas, 1967; Varnėnų skudučiai, 1967; Dundulis dunda, 1969) pasirodė kaip pajėgus, kūrybingas autorius, puikiai jaučiąs pasirinkto žanro specifiką ir jo galimybes. Kūrybines M. Vainilaičio talento aukštumas gražiai ženklina rinktinė Mano volungėlė (1975), už kurią poetui buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija. Visose poeto knygose, kurių jis parašė per 30, gražiai sušvyti lietuvių poezijos vaikams geriausios ypatybės: jautrus melodingumas, vaizdo ir jausmo gyvumas, personifikacijų patrauklumas, lyrizmas, humoras, tautosakos ir mitologijos elementai. Taigi pelnytai M. Vainilaičio kūryba buvo paženklinta daugybe premijų: poetas tapo 1998 m. Vilniaus m. Sostinės premijos laureatu ir Vytauto Tamulaičio premijos laureatu už eiliuotą Kalvio pasaką, 2003 m. M. Vainilaičio knyga Sidabrinė kultuvėlė buvo pripažinta geriausia metų poezijos knyga vaikams, o 2005 metais rašytojas tapo Vaikų literatūros premijos laureatu. Tais pačiais metais M. Vainilaitis buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

Mirė 2006 m. birželio 20 d. Palaidotas Mergežerio kapinėse.

2

Atsisveikinus su vaikų poetu Martynu Vainilaičiu, jo žmona Sofija Vasilenkaitė-Vainilaitienė ėmė rūpintis jo atminimo įamžinimu ir literatūrinio palikimo populiarinimu. Jos idėjai įsteigti muziejų bei skulptūrų parką Vaitakarčmio kaimo sodyboje, kurioje M. Vainilaitis beveik tris dešimtmečius vasarodamas ir įkvėpimo besisemdamas iš nuostabios apylinkių gamtos, sueiliavo nepakartojamus kūrinius vaikams, pritarė Varėnos viešosios bibliotekos kolektyvas.

2006 m. Kultūros ir sporto rėmimo fondas skyrė finansavimą Varėnos viešosios bibliotekos projektui „Vaikystės žemėje“. Sumanyta kas dvejus metus Vaitakarčmio kaime, Martyno Vainilaičio sodyboje rengti respublikinį vaikų meninės kūrybos festivalį.

3

2007 m. Tautodailininkas Adolfas Teresius sukūrė dešimt nuotaikingų skulptūrų M. Vainilaičio kūrybos motyvais, įsteigtas skulptūrų parkas. Atidarymo proga, profesionalių aktorių trupė „Teatriukas“ Varėnos moksleiviams padovanojo spektaklį „Kalvio pasaka“.teatriukas 04

2008 metais, minint 75-ąsiais poeto Martyno Vainilaičio gimimo metines, organizuotas pirmasis respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis vainilaitiene-ezio dvare„Atverkim vario vartelius“. Renginio vedėjai „Teatriuko“ aktoriai – Žilvinas Ramanauskas, Dalia Mikoliūnaitė ir Artūras Varnas. Kalbėjo Rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas, literatūros kritikai Jonas Linkevičius ir Loreta Žvironaitė, poetas Albinas Bernotas, muziejininkė Aldona Ruseckaitė, M. Vainilaičio eiles skaitė aktorius Tomas Vaisieta.
Svarbiausi šventės svečiai – vaikai. Menines programas parengė 20 kolektyvų. Tai – beveik 180 vaikų. Veiklos sritys festivalyje labai įvairios: dainos, šokio ir literatūros kompozicijos, eilėraščių deklamavimas, kūrinių inscenizacijos. Sodybos tvora ir namo siena papuoštos vaikų piešiniais. Sulaukta net 111 darbų. Pasak dailininko Broniaus Leonavičiaus, teko gerokai paprakaituoti, kol jis su kolegomis Taida Balčiūnaite ir Ramute Jasudyte  išrinko penkis geriausius.

Nuo 2010 m. moksleiviai konkursui teikia savo kūrybos darbus: piešinius, poezijos bei prozos kūrinius, kurių tematika – lietuvių mitologijos būtybės. Darbus vertina, geriausius autorius išrenka profesionalūs dailininkai ir rašytojai. Laureatais skelbiami keturi kūrėjai – moksleiviai: du – už dailės kūrinį, du – už grožinės literatūros, po vieną kiekvienoje amžiaus grupėje. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Martyno Vainilaičio premija, skiriama už mitologinę temą literatūroje.
Renginį vedė „Keistuolių teatro“ aktorius Dalius Skamarakas. Nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistai Joana Gedmintaitė, Rafailas Karpis, Inesa Linaburgytė, Ligita Račkauskaitė, Eugenijus Vasilevskis, Liudas Norvaišas, pasipuošę įspūdingais personažų drabužiais, atliko ištraukas iš LNOBT Jono Tamulionio operos vaikams „Bruknelė“ pagal Martyno Vainilaičio pasaką.

bruknele 13 bruknele 16

kurklietyte skamarakas 2Martyno Vainilaičio premija įteikta Elenai Kurklietytei  už mitologinį romaną „Šešėlių verpėja. Laukinės Todės istorija“. Apdovanoti keturi moksleiviai, du už grožinės literatūros ir du už dailės kūrinius. 
2012 m. 
Renginio globėja Martyno Vainilaičio našlė Sofija Vainilaitienė kvietė apžiūrėti Taidos Balčiūnaitės iliustracijų, sukurtų M. Vainilaičio eilėraščių rinkiniui „Gegutės šaltinis“, parodą, pajusti originalių darbų ir reprodukcijų skirtumus, džiaugėsi, kad festivalis išaugo tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Konkursui  pateikti 128
piešiniai ir 69 literatūrinės kūrybos darbai, kurių herojai – lietuvių mitologijos būtybės. Apie baubus, velnius, laumes, brukneles, ežius ir kitas būtybes daug rašė M. Vainilaitis. Veikė piešinių lauko galerija. Apdovanoti geriausių darbų autoriai. Vyko geriausių konkursinių literatūros kūrinių skaitymai.
Susitikimas ežio dvare“ svečiavosi žymūs rašytojai: Elena Kurklietytė (pirmosios literatūrinės M. Vainilaičio premijos laureatė), Birutė Jonuškaitė, Vytautas Bubnys, poetė ir dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, dailininkė Taida Balčiūnaitė, literatūrologė Loreta Žvironaitė.

krupovicius sukyteAntroji literatūrinė Martyno Vainilaičio premija įteikta Virginai Šukytei už pasaką „Karalaitis ir šunys“, atvėrusią primirštus baltiškų mitų klodus. Vaikų meninės kūrybos festivalyje „Susitikimas ežio dvare“ svečiavosi žymūs rašytojai: Elena Kurklietytė (pirmosios literatūrinės M. Vainilaičio premijos laureatė), Birutė Jonuškaitė, Vytautas Bubnys, poetė ir dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, dailininkė Taida Balčiūnaitė, literatūrologė Loreta Žvironaitė. D. Molytė-Lukauskienė džiaugėsi sugrįžusi į „Ežio dvarą“, sakė, jog čia prabėgo gražiausios jos paauglystės vasaros, kuomet Sofija ir Martynas ją mokė piešti ir eiliuoti.

  

2014 m. „Susitikimą Ežio dvare“ vedė ir smagiomis dainelėmis džiugino profesionalių aktorių trupės „Teatriukas“ nariai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas. Sulaukta rašytojų Vytauto Bubnio, Elenos Kurklietytės, Birutės Jonuškaitės, Kazio Sajos, Gražinos Mažeikaitės, Virginos Šukytės, vaikų literatūros tyrinėtojų Kęstučio Urbos, Loretos Žvironaitės-Udrienės.vedejai
4-ajam vaikų meninės kūrybos festivaliui „Susitikimas ežio dvare“ atsiųsti 28 vaikų  poezijos ir prozos kūriniai bei 82 piešinių lietuvių mitologijos tematika. Veikė vaikų piešinių lauko galerija. Sofija Vainilaitienė, kartu su kolegomis vertinusi piešinius, sakė, kad darbai šiemet itin gražūs, įdomūs, originalūs ir apdovanojimų verti visi autoriai, tačiau laureato diplomas įteiktas broliams Dominykui ir Simonui Slančiauskams už piešinį „Žalčio namai“. Vaikų literatūrinę kūrybą vertinę lietuvių kalbos ir literatūros specialistai, profesionalūs literatai, nugalėtojais paskelbė penktoką Svajūną Sinkevičių iš Valkininkų vidurinės mokyklos (mokytoja Angelė Sakavičienė) už pasaką „Princesė Laimelė“ bei aštuntoką Nojų Naujūną iš Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos (mokytoja Milda Letkevičienė) už sakmę „Saulės ir mėnulio lažybos“. Festivalio metu tradiciškai įteikiama literatūrinė M. Vainilaičio premija, įsteigta Varėnos rajono savivaldybės, profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per praėjusius dvejus metus.saja


Trečiosios premijos laureatu paskelbtas Kazys Saja už istorijų rinktinę „Kinivarpų raštai“.


klounai 42016 m
. kaip ir kaskart, susirinko didžiulis būrys Martyno Vainilaičio poezijos gerbėjų, talentingų ir kuriančių vaikų, poeto šeimos narių, žmonių, prisidėjusių prie renginio organizavimo. Sulaukta rašytojų Elenos Kurklietytės, Birutės Jonuškaitės, Stanislovo Abromavičiaus, Rimvydo Stankevičiaus, Daivos Molytės-Lukauskienės, Aldonos Ruseckaitės, Zitos Gaižauskaitės, vaikų literatūros tyrinėtojo Kęstučio Urbos. Muziejuje veikė dailininko Šarūno Leonavičiaus piešinių paroda R. Stankevičiaus knygos „Pūgos durys“ motyvais. Svarbiausia renginio dalis – konkurso rezultatų paskelbimas bei laureatų apdovanojimai. 5-ajam kūrybos festivaliui „Susitikimas ežio dvare“ atsiųstas rekordinis skaičius darbų: 93 vaikų  poezijos ir prozos kūriniai bei 94 piešiniai lietuvių mitologijos tematika. Aktyviausiai konkurse dalyvavo 3-7 klasių mokiniai iš Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės, Senosios Varėnos A. Ryliškio, Panočių, Marcinkonių pagrindinių mokyklų, Merkinės V. Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Kaišiadorių rajono, Kauno, Ignalinos, Birštono.Aktoriai Gediminas Sorpirštis ir Birutė Mar atliko Martyno Vainilaičio eiliuotos mitologinės pasakos „Mauliukas“ teatralizuotus skaitymus.stankevicius 1Veikė vaikų piešinių lauko galerija. Sofija Vainilaitienė, kartu su profesionaliais dailininkais Broniu Leonavičium, Taida Balčiūnaite, Gražina Švažiene, Birute Stančikaite, vertinusi piešinius, sakė, kad darbai šiemet itin gražūs, įdomūs, originalūs ir apdovanojimų verti dauguma autorių, tačiau laureato diplomai įteikti Senosios Varėnos A. Ryliškio mokyklos 6 kl. mokinei Karolinai Krupenkaitei (mokytoja Danguolė Sereičikienė) už piešinį „Bruknelė“ ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos penktokei Estrėjai Pukinaitei (mokytoja Inga Balionienė) už „Ugnies deivę“. Festivalio metu tradiciškai įteikiama Varėnos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė M. Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per praėjusius dvejus metus. Premijos skyrimo komisijos pirmininkas, vaikų literatūros ekspertas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Urba 4-osios M. Vainilaičio premijos laureatu paskelbė Rimvydą Stankevičių.


2018 m
. gegužės 12 dieną poeto Martyno Vainilaičio sodyboje vyko tradicinis 6-asis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas ežio dvare“, kurį organizavo Varėnos viešoji biblioteka. Renginį vedė, literatūriniais žaidimais, pantomimos vaizdeliais, M. Vainilaičio eilėmis ir smagiais pokštais džiugino Varėnos moksleivių kūrybos centro būrelio „IMPRO“ nariai, vadovaujami Irenos Čeplikienės.

 motinos galia 3

Susirinkusiuosius pasveikino festivalio iniciatorė ir globėja, dailininkė Sofija Vainilaitienė. Literatūros ir muzikos kompoziciją „Pavasaris Martyno Vainilaičio akimis“ atliko Varėnos „Ryto“ progimnazijos neformalaus ugdymo būrelio 2c klasės „Mažųjų teatriukas“, vadovė Valentina Čepaitienė. Į paslaptingą laumių pasaulį pakvietė Birštono gimnazijos mokiniai, parodę savo mokytojos Astos Feravičienės sukurtą spektaklį „Motinos galia“. Svarbiausia renginio dalis – konkurso rezultatų paskelbimas bei laureatų apdovanojimai. 6-ajam kūrybos festivaliui „Susitikimas ežio dvare“ atsiųsti 166 darbai: 40 vaikų poezijos ir prozos kūrinių bei 126 piešiniai lietuvių mitologijos tematika. Aktyviausiai konkurse dalyvavo 2-7 klasių mokiniai iš Birštono, Varėnos rajono Merkinės V. Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Senosios Varėnos A. Ryliškio, Marcinkonių, Matuizų, Panočių, Kaišiadorių rajono Žąslių, Panevėžio rajono Berčiūnų pagrindinių mokyklų. 

Vaikų literatūrinę kūrybą vertinę lietuvių kalbos ir literatūros specialistai, tarp kurių – vaikų literatūros tyrinėtojai Loreta Žvironaitė, Kęstutis Urba, rašytoja Birutė Jonuškaitė, nugalėtojais paskelbė Merkinės V. Krėvės gimnazijos 7b kl. mokinę Agnę Jocytę (mokytoja Asta Tarailienė) už novelę „Tiktai žvaigždės...“ ir Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazijos 1g kl. mokinę Korneliją Lukreciją Bujaitę (mokytoja Asta Bujienė) už eilėraštį „Vienaragis“. „Esu septintos klasės mokinė. Man patinka kurti įvairius pasakojimus, tapyti, žaisti futbolą ir tiesiog būti gamtoje, ją girdėti. Lankau dailės mokyklą, stengiuosi gerai mokytis ir nuolatos tobulėti. Domiuosi gyvūnija, tačiau labiausiai pandų gyvenimu. Jos mane žavi ir užburia. Gamta, tapyba, kūryba – štai ir visas mano gyvenimas“, – dalyvio anketoje rašė Modesta. O Kornelija prisistatė „mėgstu svajoti, dainuoti, kurti eilėraščius, programuoti, savanoriauti“.

Festivalio metu tradiciškai įteikiama Varėnos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė M. Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per praėjusius dvejus metus. Premijos skyrimo komisijos pirmininkas, vaikų literatūros ekspertas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Urba 5-osios M. Vainilaičio premijos laureatu paskelbė Justiną Žilinską už knygą „Kaukas Gugis ir kerų karas“. Į premiją pretendavo dar keturios knygos: Vytauto V. Landsbergio „Iš laumių gyvenimo“, Aivaro Veiknio „Laumių vaikas“, Danguolės Kandrotienės „Aitvarų diena“, Stanislovo Abromavičiaus „Nykštukų šalyje“.

 zilinskas

2020 m. gruodžio 11 d. pagaliau įvyko ilgai lauktas tradicinis 7-asis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“. Šventė turėjo vykti gegužės mėnesį vaikų poeto Martyno Vainilaičio sodyboje Vaitakarčmio kaime dalyvaujant žymiems rašytojams, vaikų literatūros tyrinėtojams, dailininkams, aktoriams, linksmai klegant vaikams. Dėl susidariusios ekstremalios padėties kelis kartus keista renginio data, o dėl saugumo nutarta persikelti į virtualią erdvę. Renginį vedė ir linksmomis dainelėmis džiugino „Teatriuko“ aktoriai Dalia Mikulėnaitė ir Žilvinas Ramanauskas, Martyno Vainilaičio eilėraščius skaitė ir dainas poeto žodžiais atliko „Keistuolių“ teatro aktorius Dalius Skamarakas. Dalyvius pasveikino festivalio iniciatorė ir globėja, dailininkė Sofija Vainilaitienė, ji džiaugėsi vaikų piešiniais, apsakymais, eilėraščiais, sukurtais lietuvių mitologijos tematika. Varėnos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtinė Atėnė Žibėnaitė (mokyt. Nerijus Bakula) atliko dainą „Rytas“ (eilės M. Vainilaičio, muzika N. Bakulos), o mitologinės M. Vainilaičio pasakos „Bruknėlė“ ištrauką „Į mėlyną dvarą“ skaitė Panočių pagrindinės mokyklos šeštokė Skaiva Matijoškaitė (vad. Krivilių bibliotekos bibliotekininkė Zita Varanavičienė). 
Svarbiausia renginio dalis – konkurso rezultatų paskelbimas bei laureatų apdovanojimai. 7-ajam moksleivių meninės kūrybos festivaliui „Susitikimas ežio dvare“ atsiųsti 142 darbai: 30 poezijos ir prozos kūrinių bei 112 piešinių lietuvių mitologijos tematika. Aktyviausiai konkurse dalyvavo 2–7 klasių mokiniai iš Varėnos „Ąžuolo“ ir Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Varėnos verslo ir technologijos mokyklos, Varėnos „Ryto“, Kaišiadorių Vlado Giržado, Vilniaus „Ryto“ progimnazijų, Kaišiadorių rajono Žąslių, Varėnos rajono Matuizų, Panočių, Žilinų, pagrindinių mokyklų. Dėkojame mokytojoms Ingai Balionienei, Astai Bujienei, Dovilei Butėnienei, Aldonai Griežienei, Ramunei Lusienei, Rasai Speteliūnienei, Vaidilei Sukackienei, Astai Tarailienei, Renatai Varanavičienei, Rimai Žukienei, bibliotekininkėms Rimutei Antuchevič, Virginijai Plutuliavičienei, Vidutei Stadalnykienei, Verai Tiškevičienei, Aldonai Valatkevičienei, skatinusioms vaikus kurti ir visiems kūrybingiems vaikams, dalyvavusiems „Ežio dvaro“ konkurse.

131345373 3520236314732853 6743544256636881266 o    131401605 3520236384732846 664155004547291029 o

Literatūrinio konkurso laureatėmis paskelbtos Barbora Balcevičiūtė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos septintokė, už legendą „Gabija – ugnies deivė“ (mokyt. Rasa Speteliūnienė) ir Agnė Jocytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos moksleivė už apsakymą „Prisilietimas“ (mokyt. Asta Tarailienė). Barbora dalyvio anketoje save apibūdino: „aš esu veikli, kūrybinga, visur norinti dalyvauti, aktyviai užsiimu sportu, gerai mokausi, esu pozityvi ir mėgstu viską organizuoti, turiu tvirtą nuomonę“, o Agnė prisistatė: „man šešiolika metų. Gimiau ir gyvenu nedideliame Merkinės miestelyje. Laisvalaikiu man patinka skaityti, piešti, rašyti pasakojimus, sportuoti, būti lauke, svajoti. Ateityje norėčiau tobulėti, daugiau sužinoti apie mus supantį pasaulį ir tiesiog tapti geresniu žmogumi.“
Geriausių piešinių autorėmis tapo Guoda Kurmilavičiūtė, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos šeštokė (vad. Puodžių bibliotekos bibliotekininkė Vera Tiškevičienė) ir Monika Kučinskaitė, Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinės mokyklos aštuntokė (mokyt. Dovilė Butėnienė).
Festivalio metu tradiciškai įteikiama Varėnos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė M. Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per praėjusius dvejus metus. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta 6-osios M. Vainilaičio premijos laureatu paskelbė Neringą Vaitkutę už knygą „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“, apie kurią autorė sakė: „rėmiausi 1979 m. Norberto Vėliaus sudaryta lietuviškų sakmių rinktine „Laumių dovanos“ ir tuo, ką apie mitines būtybes pavyko rasti internete.“ 
Į premiją pretendavo dar trys knygos: Daivos Molytės-Lukauskienės „Kaip kiras gintariukus rinko“, Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos“ ir Kotrynos Zylės „Sukeistas“. Vertinimo komisijų nariai yra savo srities profesionalai, tarp kurių vaikų literatūros tyrinėtojai: humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Urba ir humanitarinių mokslų daktarė Loreta Žvironaitė-Udrienė, dailininkė Sofija Vainilaitienė, vaikų skaitymo vadovai. Renginio įrašą ir virtualią piešinių galeriją galite peržiūrėti Varėnos bibliotekos YouTobe kanale.

 131203205 3520236638066154 7427382598526100241 o  131179550 3520236528066165 8097279116893691842 o 131275905 3520236398066178 5757619668939336672 o

Gegužės 21 dieną vyko tradicinis 8-asis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“, kurį organizavo Varėnos viešoji biblioteka. Dėl blogo oro renginys iš poeto Martyno Vainilaičio sodybos-muziejaus Vaitakarčmio kaime perkeltas į Naujųjų Valkininkų biblioteką. Kaip ir kaskart, susirinko nemažas būrys Martyno Vainilaičio poezijos gerbėjų, talentingų ir kuriančių vaikų, juos ugdančių pedagogų, poeto šeimos narių, žmonių, prisidėjusių prie renginio organizavimo. Sulaukta rašytojų Birutės Jonuškaitės, Kotrynos Zylės, vaikų literatūros eksperto Kęstučio Urbos, dailininkų Broniaus Leonavičiaus, Birutės Stančikaitės, Taidos Balčiūnaitės, Ramutės Rechlevičiūtės
Renginį vedė, literatūriniais žaidimais, smagiais pokštais džiugino aktoriai Dalius Skamarakas ir Aistė Šeštokaitė. Skambėjo muzika, kurią atliko „Karališkasis vaikų orkestras“ – charizmatiški muzikantai: Augustas Baronas (būgnai), Liutauras Janušaitis (saksofonas), Chris Ruebens (gitara), Andrius Daugirdas (bosinė gitara), Nerijus Bakula (akordeonas).
Susirinkusiuosius pasveikino festivalio iniciatorė ir globėja Sofija Vainilaitienė. Prisiminė, kaip 1970 metais nusipirko sodybą Vaitakarčmyje, kuri vėliau tapo Ežio dvaru, kaip nuostabi apylinkių gamta, ypatinga, galima sakyti mitinė vieta, įkvėpė poetą kurti mitologines sakmės ir pasakas.

  zoomed DSC06839

Martyno Vainilaičio eilėraščius skaitė Varėnos „Ryto“ progimnazijos 3d klasės mokiniai, vadovė Ona Veličkienė; dainas poeto žodžiais atliko Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunučių choras „Natų lietus“, vadovė Daiva Selevičienė; Varėnos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mažųjų choras ir Atėnės Žibėnaitės, Anastasijos Rulytės, Saulės Grigėnaitės trio, vadovas Nerijus Bakula. Akomponavo „Karališkasis vaikų orkestras“.|
Svarbiausia renginio dalis – konkurso rezultatų paskelbimas, laureatų apdovanojimai. 8-ajam kūrybos festivaliui „Susitikimas Ežio dvare“ atsiųsti 275 darbai: 48 vaikų poezijos ir prozos kūriniai bei 227 piešiniai lietuvių mitologijos tematika. Konkurse dalyvavo 263 jaunieji kūrėjai iš Alytaus, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Kretingos, Pagėgių, Palangos, Panevėžio, Prienų, Tauragės, Trakų, Šalčininkų, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų. Aktyviausi 2–7 klasių mokiniai. Veikė vaikų piešinių paroda.
Dailininkė Sofija Vainilaitienė, piešinių konkurso vertinimo komisijos pirmininkė, sakė, kad darbai gražūs, įdomūs, originalūs ir apdovanojimų verti dauguma autorių, tačiau laureato diplomai įteikti Viltei Kupšytei, Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus mokyklos 4 klasės mokinei už piešinį „Ratas šis turi apžavus šešis“ M. Vainilaičio kūrinio „Sidabrinė kultuvėlė“ motyvais (mokytoja Irena Raišuotienė) ir Andriui Gibaičiui, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos aštuntokui už piešinį „Velnio ir raganos ginčas“ (mokytoja Rimutė Deltuvienė).
Vaikų literatūrinę kūrybą vertinę lietuvių kalbos ir literatūros specialistai, nugalėtojais paskelbė Rasą Šnirpūnaitę, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos septintokę už istoriją apie senovės baltus, juos supančias mitologines būtybes, žmonių ir dievybių santykį „Už lietaus skraistės“, suguldytą į dvidešimt lapų (mokytoja Lina Jankauskaitė) ir Danielę Kavaliauskaitę, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos aštuntokę už apsakymą „Gailestingas kaukas“ (mokytoja Jolita Lavriukaitienė). Abi laureatės dalyvio anketoje minėjo mėgstančios daug skaityti, svajoti ir savo svajones perkelti į grožinę kūrybą, piešinius.
Festivalio metu tradiciškai įteikiama Varėnos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė M. Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per praėjusius dvejus metus. Premijos skyrimo komisijos pirmininkas, vaikų literatūros ekspertas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Urba 7-osios M. Vainilaičio premijos laureatu paskelbė Kotryną Zylę už knygą „Siela sumuštinių dėžutėje“. Į premiją pretendavo dar devynios knygos: Jurgitos Pelėdaitės „Kemsyno paslaptys“, Loretos Šileikytės-Zabalujevos „Užkeiktoji Baletijos karalystė“, Giedrės Norkūnės „Purpurinis Samanius“, Birutės Mar „Naktukas“, Eugenijos Strazdienės „Eilėraščiai. Pasaka. Vaizdeliai“, Nijolės Kepenienės „Klaipėdos legenda apie sūrį, Vaiduoklį ir Poys pilį“, Danguolės Kandrotienės „Pabaisa ir sapnų knyga“, Laimono Teodoro Inio „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ ir „Dangaus šulinys“.
zoomed DSC06844 zoomed DSC06931

Kotrynos Zylės istorijas įkvėpė vaikystėje girdėti tėčio pasakojimai ir netikėti susidūrimai su būtybėmis. Kadangi autorė gyvena mieste, tai ir būtybes iš tradicinės jų aplinkos (pelkių, kemsynų) perkėlė į miestą. Laumę čia galima sutikti baseine, Dievą senelį – troleibuse, o miręs brolis Vėlinių naktį rašo trumpąsias žinutes neveikiančiu telefonu, vietoje pumpurų gali prasikalti nagai, o iš bičiulio burnos staiga išskristi bitė. Premiją ir laureato diplomą rašytojai įteikė Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius.

zoomed DSC06980