Vytautas GUTAUSKAS

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką                

Fotografas, buvęs Varėnos Sąjūdžio seimelio tarybos narys, LPS Varėnos tarybos leidinio „Varpilė“ redkolegijos narys.
Gimė 1938 metais. Dirbo Varėnos buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate fotografu.
Lietuvoje prasidėjus tautiniam atgimimui, Vytautas Gutauskas aktyviai įsitraukė į Varėnos Sąjūdžio veiklą. 1989 m. spalio 12 d. Varėnos rajono Sąjūdžio konferencijoje išrinktas Sąjūdžio seimelis, kurio tarybos nariu buvo išrinktas ir V. Gutauskas. Jis buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus įkūrimo iniciatorius. 1989 m. gruodžio 31 d. Naujametiniame interviu (Merkio kraštas) Lietuvos tremtinių Sąjungos Varėnos skyriaus tarybos pirmininkas Vytautas Gutauskas kalbėjo: „Būtinai reikia 1990-aisiais įamžinti rajono žmonių, mirusių tremtyje, žuvusių kalėjimuose ir lageriuose, atminimą, pastatyti Varėnoje, prie geležinkelio stoties memorialą...
Buvusieji tremtiniai ir politiniai kaliniai trokšta gyventi laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, todėl jie neabejingi , kokie deputatai bus išrinkti artėjančiuose rinkimuose į Lietuvos parlamentą“.
V. Gutauskas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Varėnos tarybos leidinio „Varpilė“, leisto 1989-1990 metais, redkolegijos narys. Laikraštyje buvo spausdinamos V. Gutausko nuotraukos bei straipsniai: „Partizanų palaikų laidojimas“ (Nr. 2, p.2), „Įamžintas žuvusiųjų atminimas“ (Nr. 9, p. 2) ir kt. Be to V. Gutausko nuotraukos bei straipsniai buvo skelbiami ir „Merkio krašte“. 1990 m. V. Gutauskas buvo Sąjūdžio remiamas kandidatas į rajono deputatų Tarybą Kabelių rinkiminėje apygardoje. (Varpilė. – 1990, kovo 15, p. 1). 1990 metų gegužės 4 dieną įvyko Varėnos Sąjūdžio įgaliotinių konferencija. Jos metu buvo išrinkta nauja Varėnos Sąjūdžio Taryba. Į jos sudėtį buvo išrinktas ir V. Gutauskas.
V. Gutauskas dalyvaudavo rajono sąjūdininkų organizuotuose renginiuose ir juos fotografuodavo. Išlikusios Sąjūdžio laikais V. Gutausko darytos fotografijos.
Mirė 2016 m. sausio mėnesį.

                                                  Parengė Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja