Vytautas MIZERAS

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Rašytojas, prozininkas, pedagogas.
Vytautas Mizeras gimė 1931 metų kovo 27 dieną Vilkiautinio kaime, Varėnos rajone. 1937 -1941 m. mokėsi Vilkiautinio pradžios mokykloje, 1941 – 1946 m. – Merkinės , 1947 – 1948 m. – Leipalingio gimnazijoje. 1952 – 1955 m. studijavo Šiaulių mokytojų institute. 1966 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.
1948 – 1991 m. vadovavo Lazdijų, Šilutės, Kretingos, Trakų rajonų mokykloms. 1991 – 2002 m. dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Elektrėnų I-ojoje vidurinėje mokykloje ir vadovavo Literatūros ir meno muziejui, išleido leidinį „Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus (1976-2006)“.
1978 m. V. Mizerui suteiktas nusipelniusio , 1984 m. – liaudies mokytojo vardai, 1995 m. – lietuvių kalbos mokytojo eksperto kvalifikacija.
V. Mizeras parašė šias knygas: „Skambutis šaukia“ (1985), „Visada pateka saulė“ (1995), „Kraitė“ (1997), „Ilgesys ir atminimas“ (2003) . 2009 m. leidykla „Margi raštai“ išleido V. Mizero rinktinę „Lašo kelionė stiklu: amžiaus šešėliai“. Leidinyje rašytojas pasakoja apie vaikystės metus, praleistus gimtajame Vilkiautinio kaime, rašo apie gyvenimą ir pedagoginį darbą Žemaitijoje, o trečiojoje dalyje skelbia esė ir apybraižas. „Lašo kelionė stiklu“ 2011 m. balandžio 5 d. buvo pristatyta Varėnos viešojoje bibliotekoje.   2012 m. išleista dar viena autoriaus knyga „Iš savo šulinio“, pasakojanti apie šešiasdešimt vieną senojo Vilkiautinio kaimo šeimą. Gamtininkas Henrikas Gudavičius savo knygoje „Laiškai iš kaimo“ (2014) rašo: „Susitikimas su knygos „Iš savo šulinio“ autoriumi įvyko rugsėjo pirmąją Liškiavos pagrindinėje mokykloje. Dvi valandas Vytautas Mizeras pasakojo apie buvusį kaimą, o skaitydamas trumpas ištraukas parodė, kad nestokoja ir artistinių gabumų...“(p. 396).
2013 m. Vytautas Mizeras vėl lankėsi Varėnos viešojoje bibliotekoje ir pristatė savo naujausią knygą „Ažarėlių akys: dzūkų sakmės“ (2013). Joje ne tik dzūkų tarme parašytos eilės, bet ir įvairių Dzūkijos vietovių (Liškiavos, Vilkiautinio, Merkinės apylinkių) nuotraukos, kad kaip pats rašytojas sako: „būtų lengviau įsivaizduoti, apie kokias vietas kalbama jo eilėraščiuose bei kaip jos atrodo“.
V. Mizeras yra išleidęs dar ir šias knygas: rinkinį „Laiškas tėvams ir mokytojams“ (1990), apsakymų ir apysakų rinkinį „Leisk man pakilti“ (1991), pedagoginės beletristikos knygą „Atminties sodas“ (1993), apysaką „Sidabrinis kiras“ (1999), sakmę „Akmenų byla“, knygas vaikams „Tavo vaikai“ (2002), „Laisvi“ (2004), „Žalio miško ašara“ (2005), „Pro laiko langą“ (2008).

                                       Parengė     Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja